Lista lektur obowiązkowych matura 2025 Polski – poziom podstawowy i poziom rozszerzony

Lista lektur obowiązkowych matura 2025 polski — sprawdź, jakie lektury będą na maturze w maju 2025!

lista lektur obowiązkowych matura 2025 polski poziom podstawowy i poziom rozszerzony

Lista lektur obowiązkowych matura 2025 polski — tym razem w moim blogu zajmiemy się analizą wszystkich lektur, które wypadałoby, chociaż w części ogarnąć przygotowując się do matury w 2025 roku. Na czym polega problem z tym zagadnieniem? Od kilku lat w związku ze zmianą podstawy programowej następują ciągłe zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres lektur na maturze i materiałów. Poniżej przedstawię Ci dokładną listę lektur, która będzie obowiązywać na maturze w maju 2025 roku.

Przed przeczytaniem zapraszam jeszcze do odebrania całkowicie darmowych próbek moich notatek do matury z polskiego, z którymi nauczysz się do matury w 11 lub 20 dni — zależności od formuły. Pobierz je teraz!

Zacznijmy od początku, pierwszy spis to lektury obowiązkowe, które należy znać na maturze podstawowej z języka polskiego w 2025 roku, jest tego trochę, więc podczas przeglądania artykułu polecam zatrzymać się na chwilę przy każdym tytule i przemyśleć, czy masz, chociaż podstawową wiedzę na temat każdej z pozycji obowiązkowych. O nic się nie martw, matura 2025 nie będzie pierwszą w tej formule (chociaż pierwszą w pełnym zakresie) – poniższe informacje są zebrane z oficjalnych dokumentów i ogłoszeń CKE.

lista lektur obowiązkowych matura 2025 polski poziom podstawowy i poziom rozszerzony

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Lektury obowiązkowe – utwory epickie i dramatyczne w części ustnej i pisemnej. W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana — bardzo dobre źródło wiedzy, gdy będziemy mieć pustkę w głowie, np. na maturze ustnej (motyw matki — Maryja, cierpienie — Jezus itd.).

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja

3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)

4) Sofokles, Antygona

5) Kwiatki św. Franciszka z Asyżu (fragmenty)

6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty)

7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

10) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)

11) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia

15) Molier, Skąpiec

16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry (przede wszystkim Pijaństwo, Żona modna)

17) Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III — twórczość Mickiewicza radziłbym opanować w całości, nawet pobieżnie, ale mieć o niej pojęcie.

18) Juliusz Słowacki, Kordian

19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia

20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu

21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

22) Henryk Sienkiewicz, Potop

23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

24) Stanisław Wyspiański, Wesele

25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)

26) Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie

27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

31) Albert Camus, Dżuma

32) George Orwell, Rok 1984

33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)

34) Sławomir Mrożek, Tango

35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

37) Antoni Libera, Madame

38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego.

W wypracowaniu lektura obowiązkowa to utwór epicki albo dramatyczny. Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym.

Utwory poetyckie w części pisemnej — pamiętaj, że matura 2025 to nie tylko „grube” lektury. Należy zapoznać się też z krótkimi utworami poetyckimi, które też możesz spokojnie wykorzystać, chociażby podczas pisania rozprawki maturalnej, czy na maturze ustnej.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Lista lektur obowiązkowych matura 2025 Polski — utwory poetyckie w teście historycznoliterackim podstawa

W teście historycznoliterackim (czyli po ludzku — w części z zadaniami) może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.

  • Bogurodzica
  • Lament świętokrzyski (fragmenty)
  • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – trzeba sobie przypomnieć i odkopać z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
  • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
  • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
  • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
  • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty).

Zawsze w arkuszu egzaminacyjnym będzie podany fragment utworu.

Pamiętaj, że w teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

Czyli po prostu w arkuszu może pojawić się fragment dzieła autora, którego pierwszy raz zobaczysz na oczy. Na podstawie tego fragmentu będzie do rozwiązania jakieś zadanie za kilka punktów. Np. napisanie streszczenia jakiegoś fragmentu albo zwykłe zadania prawda/fałsz.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Utwory poetyckie w wypracowaniu — CKE matura 2025 poziom podstawowy

Bardzo ważna dodatkowa informacja. Czy mogę odwołać się do lektury spoza listy? Jakiegoś serialu, filmu? Tak! Ale tylko w wybranych sytuacjach. W wypracowaniu zdający może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego jako:

• innego utworu literackiego

• kontekstu.

Spis lektur matura 2025 – rozszerzenie (język polski poziom rozszerzony matura 2025)

W tym momencie osoby, które nie piszą rozszerzenia, mogą już sobie zrobić wolne. Ale ja razem z ambitnymi zostaję dalej. Teraz pokażę Wam listę lektur na poziom rozszerzony. Zwróć uwagę, że niektóre pozycje mają kilka możliwości. Np. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska. Nie martw się, nie musisz znać wszystkich. Wystarczy jedna, którą omawialiście na lekcjach.

A tak prezentuje się spis lektur z zakresu rozszerzonego:

1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)

2) Platon, Państwo (fragmenty)

3) Arystofanes, Chmury

4) Wergiliusz, Eneida (fragmenty)

5) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)

6) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)

7) François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)

8) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)

9) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)

10) William Szekspir, Hamlet

11) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

12) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert,

Pani Bovary) – ja polecam Ojciec Goriot

13) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

14) Franz Kafka, Proces (fragmenty)

15) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

16) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

17) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe

18) Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa

19) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie

20) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

21) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

22) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Matura zakres rozszerzony język polski (matura 2025), dzieła poetyckie:

  • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena

Zawsze w arkuszu egzaminacyjnym będzie podany fragment utworu.

W teście pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

W wypracowaniu maturzysta zdający maturę rozszerzoną z języka polskiego może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego jako:

• innego utworu literackiego

• kontekstu.

Przeraża Cię trochę ilość materiału — zapraszam do wspólnych przygotowań razem z moimi notatkami, do których dołączam plan nauki na 20 dni. Ja korzystając z tych materiałów, napisałem maturę na 77%, a z egzaminu ustnego uzyskałem 38/40 punktów (ilość do zdobycia jeszcze ze starej podstawy 2015) – czyli 95%!

Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego + plan nauki na 20 dni!

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu, sam zdałem pisemny na 77% i ustny na 95%. Całym pakiecie znajdziesz WSZYSTKIE lektury, pojęcia, omówienie epok, przykładowe prace pisemne, rozwiązane arkusze.

Lista lektur obowiązkowych matura 2023 i 2024 polski - notatki język polski kurs PDF

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/

Artykuł zawiera: spis lektur matura 2025, matura 2025 lektury, lista lektur obowiązkowych matura 2025, lista lektur matura 2025, lektury obowiązkowe matura 2025, CKE matura 2025,2025 matura, matura 2025, matura 2025, lektury matura 2025.