Nie boska komedia — streszczenie lektury Zygmunta Krasińskiego

Nie boska komedia — zapoznaj się z luźnym streszczeniem lektury, przez które w pełni zrozumiesz wszystkie wątki i konteksty do matury.

Nie boska komedia streszczenie, bohaterowie, geneza, Zygmunt Krasiński

Nie boska komedia to wybitny dramat romantyczny autorstwa Zygmunta Krasińskiego, który porusza wiele istotnych kwestii społecznych, politycznych i moralnych. Utwór ten, choć napisany w XIX wieku, wciąż pozostaje aktualny i inspirujący dla współczesnych czytelników. 

W swojej treści, Krasiński z niezwykłą wnikliwością analizuje konflikty między różnymi grupami społecznymi, dążenia do zmiany i walkę o lepsze jutro. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tej niezwykłej powieści, która stanowi jeden z najważniejszych osiągnięć polskiej literatury romantycznej.

Nie boska komedia streszczenie, bohaterowie, geneza, Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński — autor Nie boskiej komedii

Zygmunt Krasiński to jeden z najważniejszych polskich pisarzy romantycznych, który zdobył sławę jako autor Nie boskiej komedii. 

W swojej twórczości poruszał tematykę społeczną, polityczną i moralną, a jego dzieła wciąż są aktualne i inspirujące dla współczesnych czytelników. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego oraz jego najważniejszym dziełom — z naciskiem na Nie-boską komedię.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Krótki biogram Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński urodził się 19 lutego 1812 roku w Warszawie, a zmarł 23 lutego 1859 roku w Paryżu. Pochodził z arystokratycznej rodziny, co miało wpływ na jego poglądy i wartości — jego ojcem chrzestnym był Napoleon.

Studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie w Genewie. W trakcie swojego życia podróżował po Europie, co pozwoliło mu obserwować różne społeczeństwa i kultury. 

W swojej twórczości często poruszał tematykę społeczną, polityczną i moralną. Utrzymywał kontakty z polską emigracją.

Dzieła Zygmunta Krasińskiego — przegląd twórczości

Twórczość Zygmunta Krasińskiego obejmuje wiele gatunków literackich, takich jak dramaty, poezje, listy czy utwory prozatorskie. Jego najważniejsze dzieła to:

 1. Nie boska komedia (1835) – dramat romantyczny, który porusza kwestie społeczne, polityczne i moralne, a także konflikty między różnymi grupami społecznymi.
 2. Irydion (1836) – dramat historyczny, opowiadający o losach młodego Greka, który walczy z Rzymem o wolność swojego narodu — to aluzja do powstania listopadowego.
 3. Przedświt (1843) – poemat mesjanistyczny, w którym autor przedstawia swoją wizję przyszłości Polski i Europy. Krasiński przedstawia w nim szlachtę jako grupę przewodzącą narodowi.
 4. Psalmy przyszłości (1845) – utwór poetycki, będący wyrazem osobistych przeżyć i refleksji autora na temat cierpienia, miłości i wiary.

Twórczość Zygmunta Krasińskiego cechuje się głębokim spojrzeniem na problemy społeczne, polityczne i moralne, a także niezwykłą wrażliwością na losy jednostki i narodu. 

Nie boska komedia — wprowadzenie do dramatu

Nie boska komedia to dramat romantyczny (także metafizyczny i historiofizyczny) autorstwa Zygmunta Krasińskiego, napisany w 1833, który ukazał się po raz pierwszy w 1835 roku. 

Zygmunt Krasiński miał zakaz ojca (generał wojska polskiego, któremu później zarzucono służbę Rosji) do uczestnictwa w powstaniu listopadowym — jego rodzic był lojalny wobec cara.

Utwór ten porusza wiele istotnych tematów, takich jak:

 • konflikty społeczne, polityczne i moralne
 • relacje między różnymi grupami społecznymi
 • rola poety oraz poezji
 • zasadność rewolucji

W swojej twórczości Krasiński zwraca uwagę na problemy związane z nierównościami społecznymi, walką o władzę oraz dążeniem do zmiany społecznej.

Krasiński porusza także problem poety, miłości oraz małżeństwa. Traktuje rewolucję jako zło i barbarzyństwo pozbawione zasad moralnych.

Nie boska komedia — kontekst historyczny i społeczny

Twórczość Krasińskiego, a w szczególności Nie boska komedia, była silnie związana z wydarzeniami społecznymi i politycznymi ówczesnej epoki. W XIX wieku Polska znajdowała się pod zaborami, co wpłynęło na kształtowanie się postaw i wartości społeczeństwa. 

W utworze Krasiński ukazuje konflikty między arystokracją a biedotą, które wynikają z nierówności społecznych i politycznych. Autor zwraca uwagę na potrzebę zmiany społecznej oraz dążenie do równości i sprawiedliwości.

Nie boska komedia — analiza tytułu

Tytuł utworu Nie boska komedia odzwierciedla główne tematy poruszane w dramacie. W przeciwieństwie do Boskiej komedii Dantego, która opisuje podróż przez światy zmarłych, Krasiński skupia się na problemach społecznych, politycznych i moralnych, które dotyczą żyjących ludzi. 

Tytuł sugeruje, że utwór nie jest boski, ponieważ porusza kwestie związane z ludzką naturą, a nie z boskością. W ten sposób Krasiński podkreśla, że Nie boska komedia jest dramatem romantycznym o rewolucji, ludziach, ich dążeniach, konfliktach i wartościach.

Utwór składa się z czerech części. Pierwsze dwie to dramat rodzinny, skupiający się na roli poezji. Natomiast kolejne mają już charakter stricte polityczny i społeczny.

Lektura jest zbudowana dość swobodnie, zawiera elementy:

 • epiki (wstępy do każdej z części)
 • liryki (wypowiedzi Orcia)
 • dramatu (wprowadzenie podziału na role)

Krasiński umieścił w Nie-boskiej komedii elementy fantastyczne i siły nadprzyrodzone, które wpływają na losy bohaterów. Występuje widmo, zjawy, duchy, Anioł Stróż i Chrystus.

Nie boska komedia streszczenie

Każda z czterech części, które sobie za chwilę omówimy, jest poprzedzona epickimi wstępami (tekst ciągły). 

Nie boska komedia streszczenie — część I

Początek lektury porusza wątek roli poezji. Z jednej strony stanowi ona cierpienie, a z drugiej wielkie błogosławieństwo.

Są dwa rodzaje poetów:

 • fałszywy — próbuje pogodzić życie ziemskie z poezją
 • błogosławiony — oddaje się jedynie i w pełni poezji

Pojawia się postać Anioła Stróża zapowiadająca narodziny dziecka. Ksiądz udziela ślubu młodej parze — Henrykowi i Marii. Mąż zaklina siebie samego, że nigdy nie złamie przysięgi i będzie wierny ich miłości. Wszystko wydaje się być na tę chwilę w porządku, Henryk podziwia taniec swojej świeżo upieczonej małżonki.

Jednak zbyt duże mniemanie o sobie Henryka i proza ziemskiego życia sprowadza na rodzinę nieszczęście. Związek z Marią dość szybko mu się nudzi i podczas jednej z nocy ukazuje mu się zjawa. Dziewica, która symbolizuje piękno i poezję (tak przynajmniej się wydaje głównemu bohaterowi). 

Henryk dochodzi do wniosku, że życie rodzinne pozbawiło go marzeń, wyniosłych doznań płynących z twórczości poetyckiej — zamiast tego wiedzie zwykłe, nudne  życie. Henryk podąża za zjawą, zostawiając swoją rodzinę na pastwę losu.

Szybko okazuje się jednak, że Dziewica nie była żadnym idealnym tworem, ale jedynie piekielną istotą, która miała zaburzyć porządek w jego życiu.

Po pewnym czasie na świat przychodzi zapowiedziany przez Anioła syn — Orcio, lecz na jego chrzcie nie ma zwiedzionego przez Dziewicę ojca. Maria błogosławi swojego syna, ale jednocześnie sprowadza na niego przekleństwo, że w przyszłości zostanie poetą. 

Maria bardzo mocno przeżywała opuszczenie przez męża — trafia do szpitala dla obłąkanych, gdzie wszyscy mówią o nadchodzącym sądzie. 

Henryk po powrocie do domu, dowiaduje się o krytycznym stanie swojej żony. Gdy wreszcie się z nią widzi, kobieta mówi mu, że wreszcie stała się godną małżonką — Bóg zesłał na nią ducha poezji, kobieta wypowiada się poetycko. Osłabiona, w ostatnim momencie przed śmiercią zapewnia męża, że Orcio sprawi mu wiele radości w życiu.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Nie boska komedia streszczenie — część II

Orcio ma już dziesięć lat, modli się nad grobem swojej matki, układając swoją poetycką wersję modlitwy Zdrowaś Maryjo. 

Nie jest jednak zwyczajnym dzieckiem — wyznaje ojcu, że widzi ducha matki, który przekazuje Orciowi natchnienie poetyckie, by ojciec wciąż go kochał (zgodnie z życzeniem Marii podczas chrztu).

Henryk błaga Boga, by oszczędził jego dziecko. Niestety. Cztery lata później Orcio traci wzrok, chodzi po pokoju, rozmawiając z duchem matki.

Ojciec martwi się o życie i zdrowie swojego synka, który mówi, że widzi przed oczyma duszy wiele postaci i znajomych miejsc. Lekarz stwierdza, że Orcio ma pomieszane zmysły i drażliwość nerwów.

Zbliża się czas walki i zamętu (zapowiedź dwóch kolejnych części).

Nie boska komedia streszczenie — część III

Krasiński przedstawia na początku obrazy rewolucji. Niższe klasy (obóz rewolucjonistów) buntują się przeciw arystokracji.

Rewolucjoniści, na czele z Pankracym, to nieokiełznany tłum. Przywódca bardzo chce spotkać się z Hrabią Henrykiem (przywódcą arystokratów).

Podczas jednej z nocy Henryk zjawia się w przeciwnym obozie rewolucjonistów, ale nikt go tam nie rozpoznaje. Żyd (Przechrzta) mimowolnie zostaje przymuszony, by być przewodnikiem Henryka podczas wędrówki po obozie.

Jakby opisać klimat tego obozowiska? Hm… Ludzie tańczyli wokół szubienicy, czuli się wyzwoleni, zwłaszcza kobiety, pragnęli krwi i zemsty na królach, władcach i na samym Bogu. Według nich niższe sfery od lat są poniżane.

Na terenie obozowiska rewolucjonistów mieści się także klub lokajów, czy chór bezwzględnych rzeźników. Wcześniej wspomniane kobiety rozdają swoją miłość na prawo i lewo, chcą kochać się z każdym, bez żadnych ograniczeń.

Pojawia się również Bianchetti, który przez cały czas myśli jedynie o korzyściach majątkowych płynących z rewolucji. Ten włoski najemnik jest odzwierciedleniem procesu tworzeniu się arystokracji (rewolucjoniści chcą przejąć władzę, by później sami się nią stać i czerpać korzyści). To dowód, że rewolucja jest bezsensowna i budowana na starych gruzach.

Natomiast Leonard tworzy zupełnie nową, szatańską religię. Prowadzi obrzędy oparte na erotyzmie i zmysłowości. Coś w rodzaju sekty. Jego nabożeństwa dzieją się w scenerii zburzonych kościołów, zniszczonych posągów. To kolejny przytyk Krasińskiego w stronę rewolucjonistów, pozbawionych zupełnych zasad i szacunku do tradycji.

Henryk słyszy rozmowy rewolucjonistów, którzy przechwalają się przy Leonardzie swoimi zabójstwami, pragną jego błogosławieństwa i pochwały.

Ostatnim etapem wędrówki Henryka po obozie jest widok filozofów, którzy rozmyślają nad sensem rewolucji.

Wreszcie Hrabia Henryk spotyka się z Pankracym w bardzo bogatej komnacie. Przywódca rewolucjonistów chce osiągnąć z Henrykiem porozumienie przed walką, ale nie dochodzi do niego przez niezgodność argumentów.

Henryk broni w swoich racjach arystokracji, która stoi na straży wartości chrześcijańskich i pilnuje tradycji. Jednocześnie pokazuje wszystkie wady rewolucjonistów — brak szacunku i poszanowania dla ważnych wartości. 

Pankracy odpowiada natomiast, że arystokracja jest popsuta, obnosi się z wyższością wobec niższych sfer, a ich wiara jest jedynie na pokaz.

Ta dyskusja nie przynosi owoców, przywódcy obu obozów rozstają się bez porozumienia. Wszystko ma rozstrzygnąć się podczas walki w Okopach Świętej Trójcy.

Nie boska komedia streszczenie — część IV

Tutaj jesteśmy świadkami zapowiadanej bitwy w Okopach Trójcy Świętej, dokonuje się zaprzysiężenie Henryka na przywódcę arystokracji. Motywuje on swoich towarzyszów do trwania przy wartościach i tradycji.

Walka się toczy. Wiele osób umiera po obu stronach. Niefortunnie kulą zostaje trafiony Orcio. Henryk nie może pogodzić się ze śmiercią dziecka i swoją życiową porażką — rzuca się w przepaść ze słowami: „poezji bądź mi przeklęta, jako ja sam będę na wieki”. 

Wygrali rewolucjoniści, którzy już zaczęli planować przyszłość i skazywać na śmierć jeńców. Jednak nagle Pankracy (ich wódz) dostrzega Chrystusa, zostaje oślepiony blaskiem Jezusa i krzyczy „Galilejczyku, zwyciężyłeś”, po czym umiera.

Jak rozumieć to zakończenie?

 • być może to nawiązanie do Apokalipsy św. Jana i wizji końca świata
 • druga opcja zakłada, że historia układa się według boskich wyroków, a nie decyzji ludzkich (prowidencjalizm).
Nie boska komedia Pankracy Chrystus bohaterowie

Nie boska komedia — plan wydarzeń

1. Ślub Henryka i Marii

2. Henrykowi śni się Dziewica (symbol poezji), podąża za nią opuszczając rodzinę

3. Żona na skutek tych wydarzeń trafia do szpitala dla obłąkanych i ginie na rękach męża

4. Orcio zaczyna przejawiać talent poetycki, ojca to martwi

5. Orcio doznaje ślepoty

6. Obóz rewolucjonistów pod dowództwem Pankracego

7. Ukazanie cech rewolucjonistów, straszny obraz obozu, dziwne obrzędy, które widzi Henryk, idąc na spotkanie (on jako przedstawiciel arystokratów) do wodza rewolucjonistów – Pankracego

8. Spotkanie w namiocie Pankracego, dyskusja z Henrykiem

9. Scena obrony okopów św. Trójcy

10. Orcio ginie podczas działań zbrojnych

11. Hrabia załamuje się i wskakuje w przepaść, umiera

12. Rewolucjoniści zdobywają zamek

13. Pankracy staje na gruzach i doznaje skruchy widząc Jezusa

14. Już za późno – umiera od blasku Chrystusa, mimo zwycięstwa

Nie boska komedia — arystokracja i rewolucjoniści

 • Arystokracja — wyższe sfery, na ich czele stoi Hrabia Henryk.
 • Rewolucjoniści — niższe klasy wyrażające bunt w stronę arystokracji, przywodzi im Pankracy. To rozszalały tłum, pozbawiony zasad i moralności.

Widzimy zestawienie obozu rewolucjonistów i arystokratów. Nie ma opowiedzenia się za żadnym z nich ze strony autora podczas rozmowy w obozie między Pankracym i Hrabią. Z jeden strony Krasiński potępia i pokazuje obóz rewolucjonistów, ich popędy do uzyskania władzy, które właściwie niczego nie zmieniają. Z drugiej strony arystokraci musieli bronić się przed rewolucjonistami przez ich brak dbałości o ojczyznę.

Nie boska komedia — czas i miejsce akcji

Wyróżniamy niżej wymienione, główne miejsca akcji:

 • dom hrabiego Henryka
 • szpital dla obłąkanych
 • obóz rewolucjonistów
 • obóz arystokracji — Okopy Świętej Trójcy (dawna twierdza, w której Rosjanie oblegali konfederatów barskich w 1769 roku)
 • cmentarz

Ze względu na wielość miejsc i bohaterów – Nie-boska komedia to utwór niesceniczny.

Nie boska komedia – bohaterowie

W dramacie Nie boska komedia Zygmunta Krasińskiego spotykamy się z różnymi postaciami, które odgrywają istotne role w utworze. 

Wśród nich znajduje się główny bohater — Hrabia Henryk, a także postacie drugoplanowe, takie jak Pankracy, Leonard i rodzina hrabiego Henryka (Maria, Orcio).

Hrabia Henryk (Nie boska komedia)

Hrabia Henryk to postać centralna w dramacie. Jego osoba jest skomplikowana i pełna sprzeczności.

Na początku utworu pojawia się jako Mąż — ma 21 lat i bierze za żonę Marię. To typowy przedstawiciel bohatera romantycznego. Świadczą o tym, chociażby: bardzo wysokie, nawet trochę za bardzo, poczucie własnej wartości, spore ego i przekonanie, że jest kimś wyjątkowym.

Swoje życie poświęca poezji, jest uzdolniony, natomiast w stosunku do innych odnosi się z pogardą, a małżeństwo dość szybko zaczyna go nudzić. Gdy widzi Dziewicę, natychmiastowo za nią podąża, zostawiając przy tym swoją rodzinę. 

Konsekwencje jego zdrady są ogromne i tragiczne — Maria popada w obłęd i umiera, a jego syn Orcio traci wzrok i ginie od kuli w Okopach Świętej Trójcy.

Trochę inny wizerunek Mąż przybiera w trzeciej części dramatu — pojawia się tam jako Hrabia Henryk w wieku 36 lat, który przywodzi arystokracji, rzuca się w przepaść i ginie, gdy zdaje sobie sprawę, że poniósł życiową porażkę.

Maria (Nie boska komedia)

Kobieta jest bardzo oddaną i kochającą żoną Henryka, jednocześnie opiekuje się ich synem — Orciem. W czasie chrztu chłopca jednocześnie błogosławi i przeklina syna, chce, by dziecko w przyszłości zostało poetą, żeby ojciec obdarzył go swoją miłością i szacunkiem.

Maria popada w kompletny obłęd, by Henryk podąża za Dziewicą, ostatecznie umiera.

Orcio (Nie boska komedia)

Orcio jest synem wyżej wspomnianych Marii i Henryka. Staje się, podobnie jak ojciec, poetą (tak wybrała Maria podczas chrztu). Po Henryku otrzymał ponadprzeciętność tworzenia poezji, nawet przy grobie swojej matki zamiast modlitwy układa wiersze.

Ale pojawia się też smutny wątek. Orcio przez chorobę oczu staje się niewidomy i ginie w młodym wieku trafiony kulą podczas bitwy w Okopach Świętej Trójcy.

Rodzina hrabiego Henryka odgrywa istotną rolę w dramacie. Jego żona, Maria, symbolizuje miłość i oddanie, ale także cierpienie i ofiarę. A ich dziecko, Orcio, jest niewinną ofiarą konfliktów społecznych, rodzinnych i politycznych, które rozgrywają się wokół jego życia. 

Losy bliskich Henryka pokazują, że niewinność, dzieciństwo, a nawet szczera miłość nie są w stanie uchronić przed brutalnością świata i indywidualizmem Hrabiego.

Pankracy (Nieboska komedia)

Wszechwładca, przywódca obozu rewolucjonistów. Inteligentny, przebiegły, podejmuje ryzyko i jest dość niezłym negocjatorem. Zależy mu na stworzeniu nowego ładu społecznego.

Przeżywa wiele konfliktów wewnątrz siebie, na końcu zostaje pokonany przez Jezusa.

Leonard (Nie boska komedia)

Jest gotowy zrobić wszystko dla kariery. Przedstawiony przez Krasińskiego gotowego do przejęcia władzy po pokonaniu arystokratów.

Demagog sam mianuje się największym kapłanem nowej wiary, odstąpił on od Boga, a największą jego wartością jest wolność. 

Posuwa się nawet do własnych nabożeństw, podczas których błogosławi zabójców i wybacza im zbrodnie.

Bianchetti (Nie boska komedia)

Generał, który jest bardzo podatny na zmianę zdania pod wpływem sytuacji, chorągiewka.  Gdy zauważa przewagę rewolucjonistów, staje po ich stronie.

Przechrzta (Nie boska komedia)

Przewodzi Henrykowi podczas wędrówki po obozie rewolucjonistów. Jest Żydem, który zmienił religię na chrześcijaństwo — stąd nazwa. 

Należał do rewolucjonistów, mimo braku pełnego przekonania, czy rewolucja jest słuszna i stanowi dobre wyjście.

Podobnie jak w Boskiej komedii — tam też występował przewodnik.

Wszystkie te postacie wpływają na rozwój fabuły i ukazują różne aspekty społeczeństwa przedstawionego w utworze. Ich losy i dążenia są ważnym elementem Nie boskiej komedii, która pokazuje, jak skomplikowane i trudne są relacje między rodziną i różnymi grupami społecznymi.

Nie boska komedia – ważne wydarzenia

W Nie boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego możemy wyróżnić dwa główne wątki, które wpływają na rozwój fabuły i losy bohaterów. Są to rewolucja oraz dramat rodzinny. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym wydarzeniom oraz ich wpływowi na postacie utworu.

Rewolucja i walka obozów — kluczowe wydarzenia dramatu

W centrum Nie boskiej komedii znajduje się konflikt między obozem rewolucji a arystokracją

Rewolucja, której celem jest obalenie istniejącego porządku społecznego, wprowadza chaos i przemoc do świata przedstawionego w utworze. Walka obozów, symbolizująca dążenie do zmiany i konflikt między różnymi grupami społecznymi, wpływa na życie bohaterów, prowadząc do tragicznych wydarzeń i zakończenia.

W wyniku rewolucji główny bohater, Hrabia Henryk, zostaje zmuszony do podjęcia decyzji, które wpłyną na jego życie i losy jego rodziny. Jego dylematy moralne i konflikt wewnętrzny, wynikający z przynależności do arystokracji oraz dążenia do zmiany społecznej, stanowią istotny element fabuły utworu.

Dramat rodzinny — konflikty w rodzinie hrabiego Henryka

Drugi ważny wątek w Nie boskiej komedii to dramat rodzinny, który dotyczy konfliktów w rodzinie hrabiego Henryka. Jego żona, Maria, symbolizuje miłość i oddanie, ale także cierpienie i ofiarę.

Konflikty rodzinne wpływają na postacie utworu, prowadząc do tragicznych wydarzeń i zakończenia. Maria trafia do szpitala dla obłąkanych, Orcio ślepnie i ginie trafiony kulą podczas walki. Dramat rodzinny ukazuje, jak skomplikowane i trudne są relacje między członkami rodziny, zwłaszcza w sytuacji, gdy zewnętrzne wydarzenia wpływają na ich życie i losy.

Nie są oni idealni już od początku, Maria jest nadwrażliwa, a Orcio niezbyt stabilny psychicznie. Wraz z postępem wydarzeń dzieją się negatywne rzeczy: umiera żona, Orcio choruje, ostatecznie umiera podczas bitwy, a Henryk popełnia samobójstwo, skacząc z przepaści.

Najważniejsze wydarzenia Nie boskiej komedii to: rewolucja i dramat rodzinny, które wpływają na rozwój fabuły i losy bohaterów. Te wydarzenia ukazują, jak skomplikowane i trudne są relacje między różnymi grupami społecznymi oraz między członkami rodziny, a także jak zewnętrzne wydarzenia wpływają na życie i losy postaci.

nie boska komedia streszczenie, bohaterowie, orcio, maria, henryk

Nie boska komedia i Boska komedia

Lektura Zygmunta Krasińskiego stanowi oczywistą analogię do Boskiej komedii Dantego. Wędrówka Hrabiego Henryka po obozie przypomina wędrówkę przez piekło w dziele Dantego.

Nie boska komedia – podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy głęboką analizę dramatu romantycznego Zygmunta Krasińskiego — Nie boska komedia. Omówiliśmy życie i twórczość autora, kontekst historyczny i społeczny utworu, analizę tytułu, bohaterów oraz najważniejszych wydarzeń. Przyjrzeliśmy się również inscenizacjom teatralnym oraz analizie formalnej utworu, skupiając się na strukturze i roli poezji.

Warto zauważyć, że Nie boska komedia to utwór o bogatej strukturze, łączący elementy dramatyczne i epickie, co pozwala na ukazanie zarówno indywidualnych losów bohaterów, jak i ogólnych problemów społecznych. Poezja odgrywa istotną rolę w utworze, wprowadzając element liryczny i wzbogacając jego warstwę artystyczną.

Przez analizę tego dzieła, czytelnik może zrozumieć zarówno wartości artystyczne, jak i społeczne, które Krasiński chciał przekazać. Nie boska komedia to zatem nie tylko ważny dramat romantyczny, ale także głębokie spojrzenie na ówczesne problemy społeczne i duchowe, które nadal mają znaczenie dla współczesnych odbiorców.

Nie boska komedia — pytania jawne

1. Postawa człowieka w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Nie-boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

2. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Nie-boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

3. Konflikt racji rewolucjonistów i arystokratów. Omów zagadnienie na podstawie Nie-boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

4. Niszcząca siła rewolucji. Omów zagadnienie na podstawie Nie-boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!