Notatki do matury z polskiego PDF – pełny kurs nowa formuła 2023

To zaktualizowany kurs do matury z języka polskiego, jest dostosowany do najnowszych wymagań egzaminacyjnych. Znajdziesz w nim teorię (omówione wszystkie lektury) oraz praktykę (rozwiązane arkusze z poprzednich lat, gotowe prace pisemne napisane zgodnie z wytycznymi).

Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę plików, które otrzymasz po zakupie.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:

49,99 

Dlaczego ten produkt?

 • Opracowane przez byłego maturzystę (pisemna 77% i ustna 95%)
 • Nowa podstawa 2023/2024 – matura podstawowa
 • Wysyłka na maila od razu po zakupie

Opis


Notatki do matury z polskiego PDF — pełny kurs nowa formuła 2023

Przygotuj się do matury z języka polskiego w sposób skuteczny i przyjemny dzięki naszemu kursowi. Oferowane notatki do matury 2024 z polskiego — nowa formuła 2023 PDF to kompleksowe opracowanie zawiera wszystkie niezbędne materiały, które pomogą Ci osiągnąć sukces na egzaminie.

Notatki do matury z polskiego PDF — pełny kurs nowa formuła 2023, matura polski, matura polski notatki

Co otrzymasz po zakupie notatek?

 • notatki do matury z polskiego PDF (80 plików = 62 grosze za jedno opracowanie), a w tym:
 • omówienie wszystkich epok literackich
 • rozwiązane arkusze maturalne z poprzednich lat
 • słowniczek z 225 najważniejszymi pojęciami (w tym także środki stylistyczne)
 • opracowania WSZYSTKICH lektur obowiązkowych
 • listę motywów z przykładami
 • dokładnie rozpisany plan nauki na 20 dni
 • ciągłe wsparcie i porady w wiadomościach na Instagramie

Nasze notatki do matury z polskiego PDF zostały stworzone specjalnie dla maturzystów, którzy podchodzą do nowej podstawy programowej. Prezentujemy wszystkie treści w atrakcyjnej graficznej formie, która sprawia, że nauka staje się jeszcze bardziej interesująca.

Notatki do matury z polskiego PDF — jak je otrzymam?

Po zakupie otrzymasz indywidualny link, który umożliwi Ci pobranie notatek bez ograniczeń czasowych. Dzięki temu masz pełną swobodę w dostępie do materiałów i możesz korzystać z nich według własnego harmonogramu.

Wielu zadowolonych użytkowników już skorzystało z naszego kursu, a ja sam osiągnąłem wyniki na poziomie 77% na części pisemnej i aż 95% na ustnej w roku 2018.

Notatki do matury z polskiego PDF, materiały do matury z polskiego, notatki do matury, opinie setkazpolaka.pl, kurs matura polski

Nasz kurs jest zgodny z najnowszymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Znajdziesz w nim teorię (wszystkie omówione lektury) oraz praktykę (rozwiązane arkusze z poprzednich lat i gotowe prace pisemne napisane zgodnie z wytycznymi).

Poniżej przedstawiamy dokładną rozpiskę plików, które otrzymasz po zakupie. Jeśli wciąż masz wątpliwości, to zapraszamy do pobrania DARMOWYCH PRÓBEK dostępnych w menu nawigacyjnym. Sprawdź przykładowe opracowania za darmo i przekonaj się, jak wartościowy jest nasz kurs.

 

Co znajdziesz w środku?


To początkowy plik rozpoczynający cały kurs, w którym znajdziesz dedykowany plan nauki do matury w 20 dni. To jedynie propozycja, możesz iść według własnej kolejności.

Przebrnięcie przez epoki od starożytności po współczesność z zachowaniem najważniejszych wątków danego okresu, poznasz najważniejsze wydarzenia, myśli filozoficzne i przełomowe dzieła literackie.

Opis najważniejszych funkcji języka (kilkukrotnie pojawiały się w zadaniach w arkuszu) oraz spis najważniejszych informacji o maturze w 2023 roku.

Powrót do wcześniejszych lat nauczania i omówienie lektury Aleksandra Fredry. Zwrócenie uwagi na komizm i bohaterów lektury.

Omówienie wymaganych przez CKE części Pisma Świętego. Przeanalizuj dokładnie, bo Biblia to dobre źródło motywów i kontekstów na egzamin maturalny.

Pierwszy dostępny arkusz w nowej formule wraz z proponowanymi odpowiedziami – z marca 2022.

Omówienie utworu Sławomira Mrożka. Zwróć uwagę na postać Edka.

Krótki utwór, który obowiązuje na maturze od tego roku.

Zestawienie kilku bajek z całego zbioru Ignacego Krasickiego, który punktuje ludzkie zachowania.

Zbiór wymaganych dzieł Jana z Czarnolasu.

Analiza arkusza maturalnego z 2017 z przykładowymi odpowiedziami.

Zapoznanie się z postacią Świętego Franciszka z Asyżu i średniowiecznych ideałem ascety.

Opracowanie dziejów Świętego Aleksego, który porzucił bogactwa i piękną żonę na rzecz życia dla Boga i Jego zasad.

Opracowanie dzieła Ryszarda Kapuścińskiego, który przenosi nas w odległe czasy rządów Faraonów.

Omówienie nowej lektury na maturze, która opowiada o romansie ucznia oraz dyrektorki.

Historia powrotu Odyseusza z wojny trojańskiej, którzy mierzy się z przeciwnościami, ale ostatecznie dopływa do Itaki.

Kolejny z niewielu dostępnych arkuszy nowej formuły wraz z proponowanymi odpowiedziami przez CKE – matura próbna z września 2022 roku.

Spis najważniejszych zagadnień, pojęć, środków stylistycznych, które musisz poznać przed maturą w maju.

Opracowanie dzieła Williama Szekspira opisujące konflikt rodów oraz tragiczną śmierć zakochanych w sobie młodych osób.

Dramatyczny obraz przedstawiony przez Stefana Żeromskiego wraz z opracowaniem i planem wydarzeń.

Komiczny wręcz obraz śmierci, przywołanie motywu tańca śmierci i memento mori.

Opracowanie testamentu poetyckiego Juliusza Słowackiego, przykład liryki bezpośredniej.

Kolejny przeanalizowany arkusz, który pojawił się w roku 2018 (Lalka) + odpowiedzi przykładowe.

Bardzo ciekawa lektura obrazująca smutną, polską rzeczywistość z perspektywy zagranicznego gościa, który się załamuje tą wizją.

Opracowanie dzieła Adama Mickiewicza rozpoczynającego romantyzm w Polsce (patrzenie duchem, a nie umysłem).

Opracowanie jednej z najważniejszych lektur maturalnych, zwrócenie uwagi na symboliczny wymiar dzieła Wyspiańskiego.

Najświeższa próbna matura z nowej formuły, przeprowadzona w grudniu 2022 przed świętami.

Omówienie mitologii Jana Parandowskiego wraz z zawarciem najważniejszych opowieści, motywów i bohaterów.

Podróż Dantego przez piekło, czyściec i niebo.

Dla przeciwieństwa dramat romantyczny Zygmunta Krasińskiego i drastyczne ukazanie obrazu rewolucji i jej skutków.

Krótkie omówienie utworu o patriotycznym wydźwięku.

Omówienie dzieła Moliera i pokazanie wpływu pieniądza na człowieka i jego postawy wobec bliskich.

Męka Jezusa z perspektywy Matki Bożej, która ubolewa i czuje się oszukana.

Zestawienie kilku opowiadań obrazujących rzeczywistość w czasie stanu wojennego.

Omówienie i przykładowe odpowiedzi.

Przykładowe rozprawki w oparciu o starą maturę (od 2023 zwiększony limit słów).

Omówienie dzieła Juliusza Słowackiego, które opowiada o okrutnych czynach Balladyny dążącej do władzy.

Ukazanie ideału rycerza w obliczu zbliżającej się śmierci.

Mickiewicz zestawia pokolenie starych racjonalistów oraz młodych ludzi, gotowych do zmian i rozwoju.

Podkreślenie roli archaizmów i samego utworu w średniowieczu.

Omówienie jednej z najważniejszych lektur na maturze. “Lalka” Bolesława Prusa kilka razy pojawiała się w majowym arkuszu.

Dwa opowiadania, które bardzo dobitnie pokazują obozową, okrutną rzeczywistość i jej rutynę.

Druga część Dziadów Mickiewicza, dokładne omówienie duchów, ich kar.

Dzieło Juliusza Słowackiego, podróży Kordiana i ich znaczenia.

Reportaż Hanny Krall w formie wywiadu z Markiem Edelmanem.

Powieść Fiodora Dostojewskiego, omówienie wątków, wydarzeń i motywów, z podkreśleniem złożoności ludzkiej psychiki i możliwością odkupienia swoich win.

Jak wyżej.

Tym razem przykładowe interpretacje dzieł.

Zbiór przykładowych motywów (np. miłości, śmierci) wraz z przykładowymi dziełami, gdzie można je spotkać.

Opracowanie dzieła Mickiewicza o młodym Litwinie, który pragnie zemścić się na Krzyżakach podszywając się za jednego z nich.

Omówienie Wielkiej Improwizacji, Widzenia Księdza Piotra oraz charakterystyka bohaterów.

Wybrana powojenna piosenka Jacka Kaczmarskiego wraz z interpretacją.

Omówienie “Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta – wraz z charakterystyką bohaterów, zwyczajami na wsi, planem wydarzeń, motywami i opisem konfliktów.

Między innymi udział Achillesa w wojnie trojańskiej.

Kolejne dzieło Szekspira opisujące dążenie do władzy za wszelką cenę, przepowiednie i obłęd.

Gall Anonim ukazuje średniowieczny motyw idealnego władcy.

Wybrane ballady Mickiewicza (Świteź, Pani Twardowska, Świtezianka) – o co chodziło, wydarzenia, sens.

Krótkie podsumowanie utworu z zaznaczeniem najważniejszych wątków.

Omówienie zbioru kazań Piotra Skargi z opisami chorób Rzeczypospolitej.

Opis gułagowej rzeczywistości, pozorach tworzenia normalnego porządku świata w obozach.

Wybrana piosenka powojenna Agnieszki Osieckiej.

Wybrane utwory Franciszka Karpińskiego, twórcy kolędy znanej do dziś “Bóg się rodzi”.

Omówiony arkusz z 2021 – ostatni ze starej podstawy.

Omówienie najważniejszych zagadnień z Potopu Henryka Sienkiewicza – dużo łatwiej będzie Ci przyswoić tak obszerną lekturę.

Opis wydarzeń, możliwości interpretacji tytułowej Dżumy.

Jedyna w zbiorze lektur do matury, której akcja toczy się w przyszłości. To science-fiction, które dzieje się w kosmosie.

Punktujące wady i przywary polskiej szlachty.

Kolejna bardzo ważna lektura. Notatka zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o tej książce.

Omówienie dzieła Witolda Gombrowicza ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabawę słowami i popadaniem w schematy.

Opis dwóch wybranych dzieł Mickiewicza, które pokazują fascynację wiesza orientalną naturą.

Szklane domy, wizja rewolucji, opowieść Stefana Żeromskiego o Polsce w latach po odzyskaniu niepodległości.

Podróż przez świat dziennikarza, który fascynuje się twórczością antycznego Herodota.

Krótka notatka o apelu Słowackiego do Polaków, by porzucić lenistwo i pijaństwo.

Wybrane dzieła autorów oraz obrazowanie ich twórczości (motyw przemijania, wiersze oparte na koncepcji).

Omówienie dzieła Brunona Schulza i poetyki snu.

Nowa lektura na maturze, pokazanie przemijania, zachwytu nad kulturą.

Poruszająca i ponadczasowa lektura szkolna, która pokazuje obezwładnienie jednostki wobec systemu totalitarnego.

Jan Kochanowski poprzez nawiązanie do starożytności chce pokazać Polakom, że władza musi mieć świadomość o swojej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Powieść o postawach ludzi wobec sowietyzacji.

Obraz szlachty i ziemiaństwa.

Odbierz przykładowe materiały za free!


Galeria Zdjęć