Ballada Romantyczność — tekst, interpretacja

Romantyczność Adama Mickiewicza — omówienie lektury, streszczenie i opracowanie. Wszystko, co musisz wiedzieć przed maturą z polskiego!

Romantyczność Mickiewicza — ballada, omówienie, streszczenie, tekst
Adam Mickiewicz Romantyczność streszczenie

Romantyzm jest jednym z najważniejszych ruchów literackich w historii polskiej literatury.

W swojej istocie był to manifest programowy polskich romantyków, którzy w swoich dziełach starali się łączyć światopogląd oświeceniowy z romantycznym.

W tym artykule przeprowadzimy głębszą analizę i podsumowanie tego ważnego okresu w historii literatury na przykładzie jednego z najważniejszych dzieł, jaką jest ballada Romantyczność Adama Mickiewicza.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Romantyczność Adam Mickiewicz tekst

Methinks, I see… Where?
In my mind’s eyes.

Zdaje mi się, że widzę… gdzie?
Przed oczyma duszy mojej.

Słuchaj dzieweczko!
— Ona nie słucha. —
To dzień biały! to miasteczko!
Przy tobie nie ma żywego ducha,
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
— Ona nie słucha. —

To jak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zaleje,
Coś niby chwyta, coś niby trzyma,
Rozpłacze się i zaśmieje.

— „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tutaj, tutaj, pomaleńku,
Czasem usłyszy macocha!…

Niech sobie słyszy… już nie ma ciebie,
Już po twoim pogrzebie!
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!…
Czego się boję mego Jasieńka?
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!
Twoja biała sukienka!

I sam ty biały jak chusta,
Zimny… jakie zimne dłonie!
Tutaj połóż, tu na łonie,
Przyciśnij mnie, do ust usta!…

Ach, jak tam zimno musi być w grobie!
Umarłeś, tak, dwa lata!
Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

Źle mnie w złych ludzi tłumie:
Płaczę, a oni szydzą;
Mówię, nikt nie rozumie:
Widzę, oni nie widzą!

Śród dnia przyjdź kiedy… To może we śnie?
Nie, nie… trzymam ciebie w ręku,
Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku?
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!

Mój Boże! kur się odzywa,
Zorza błyska w okienku.
Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku!
Ja nieszczęśliwa!” —

Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,
Bieży za nim, krzyczy, pada;
Na ten upadek, na krzyk boleści,
Skupia się ludzi gromada.

„Mówcie pacierze! — krzyczy prostota —
Tu jego dusza być musi.
Jasio być musi przy swej Karusi,
On ją kochał za żywota!”

I ja to słyszę, i ja tak wierzę,
Płaczę i mówię pacierze.
— „Słuchaj dzieweczko!” — krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
„Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.

— Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni;
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni”.

„Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie —
A gawiedź wierzy głęboko:
Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko
.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”

Romantyczność streszczenie

 • Akcja dzieje się w niewielkim miasteczku w dzień. Karusia widzi ducha swojego ukochanego — Jasieńka, który umarł dwa lara wcześniej. Wydaje się być szalona, łapie powietrze, śmieje się i płacze. 
 • Gdy widzi Jasieńka, zachowuje się trochę jak opętana — to zaciekawia lud, który (podobnie jak narrator) jej wierzy i jednocześnie współczuje
 • Do głosu dochodzi też starzecpotępia zachowanie dziewczyny, nie wierzy w jej doświadczenia, bo według niego, świat składa się tylko z tego, co można zobaczyć, dotknąć i poznać zmysłowo.
 • Narrator napomina starca, by kierował się głosem serca i patrzył na świat głębiej.

Romantyczność bohaterowie

 • Karusia — kobieta, samotna po śmierci ukochanego, być może szalona. 
 • Lud/gromada — prosty lud, wierzy Karusi w to, że widzi Jasieńka, bo oboje się kochali za życia. 
 • Starzec — nie wierzy, że Karusia kogoś widzi, zarzuca naiwność ludowi i szaleństwo dziewczynie. Ma poglądy jeszcze z oświecenia, musi zobaczyć, doświadczyć, racjonalnie wytłumaczyć. 
 • Narrator — wierzy Karusi, wierzy w jej odczucia metafizyczne. 

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Romantyczność geneza

Utwór „Romantyczność” Adama Mickiewicza, który jest jednym z najbardziej znanych przykładów literatury romantycznej, został opublikowany w 1822 roku w tomie „Ballady i romanse”. Była to przełomowa chwila dla polskiej literatury, oznaczająca początek romantyzmu. Tom zawierał czternaście utworów, z których „Romantyczność” była druga w kolejności.

Romantyzm narodził się w odpowiedzi na dominujący nurt oświecenia, który kładł nacisk na rozum i naukowe poznanie. Romantycy zwrócili się w stronę emocji, duchowości i intuicji jako sposobu odbierania świata. W swoich utworach często eksplorowali niewidzialne, nadnaturalne aspekty rzeczywistości i czerpali inspirację z mitologii, folkloru i legend ludowych.

Romantyczność ballada

„Romantyczność” jest przykładem gatunku literackiego zwanego balladą romantyczną. Ballada jest formą poezji, która łączy w sobie cechy epiki, liryki i dramatu. Przez swoją narracyjność i obecność dialogu, ballada posiada elementy dramatu.

W „Romantyczności” główną bohaterką jest Karusia, młoda dziewczyna, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią swojego ukochanego Jasieńka. Karusia twierdzi, że widzi ducha Jasieńka i rozmawia z nim, co wywołuje zdumienie i niezrozumienie u otaczającego ją tłumu. Jej zachowanie jest niestabilne, przeplatają się w nim płacz i śmiech.

W utworze pojawiają się również inne postacie, takie jak Starzec, który reprezentuje poglądy klasycystów, oraz narrator, który jest uczestnikiem wydarzeń i wyraża swoje emocje i przemyślenia na temat sytuacji.

Romantyczność interpretacja

Ballada „Romantyczność” jest nie tylko opowieścią o miłości i utracie, ale także manifestem romantycznego sposobu postrzegania świata. Przez historię Karusi i jej zdolność do komunikacji z duchem Jasieńka, Mickiewicz ukazuje głębokie uczucia i duchowość jako ważne elementy ludzkiego doświadczenia.

Ballada jest także polemiką z oświeceniowymi myślicielami, którzy kładli nacisk na rozum i naukowe poznanie. Poprzez kontrast między postawą Karusi a postawą Starca, Mickiewicz wyraża swoje przekonanie o wyższości uczuć nad rozumem. Ballada stanowi więc wyraz buntu przeciwko ograniczonemu postrzeganiu rzeczywistości tylko przez pryzmat nauki i racjonalizmu.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Romantyczność Mickiewicza

Romantyzm był jednym z najważniejszych okresów w historii polskiej literatury. Ballada „Romantyczność” Adama Mickiewicza jest znakomitym przykładem literatury romantycznej, która łączy w sobie elementy liryki, epiki i dramatu.

Poprzez opowieść o Karusi i jej zdolności do komunikacji z duchem Jasieńka, Mickiewicz ukazuje głębokie emocje i duchowość jako ważne aspekty ludzkiego doświadczenia.

Ballada stanowi także polemikę z oświeceniowym rozumem i wyraża przekonanie o wyższości uczuć nad rozumem. Romantyzm pozostaje ważnym i inspirującym nurtem w polskiej literaturze.

Romantyczność ważne cytaty Mickiewicza, streszczenie Romantyczność, romantyczność interpretacja

Romantyczność ważne cytaty

czucie i wiara są ważniejsze niż mędrca szkiełko i oko

Adam Mickiewicz romantyczność

 Mickiewicz poprzez słowa narratora pokazuje, że romantyzm opiera się na duchowości, na tym, czego nie można do końca doświadczyć wzrokiem, węchem, dotykiem. 

miej serce i patrzaj w serce

Adam Mickiewicz romantyczność

Rzeczywistość należy postrzegać metafizycznie, emocjami, uczuciami. Świat nie składa się jedynie ze rzeczy materialnych, ale ma głębszy wymiar.

Romantyczność tekst cytat miej serce i patrzaj w serce

Romantyczność w pigułce

 • Utwór wydany pierwszym tomie poezji Mickiewicza z 1822 roku, wchodzi w cykl poetycki „Ballady i romanse”
 • To jedno z najbardziej znanych dzieł Adasia — wiele osób uważa je za początek romantyzmu i przekazanie jego najważniejszych haseł. Właśnie z Romantyczności znasz powiedzenia — miej serce i patrzaj w serce, szkiełko i oko. 
 • Ballada – łączy w sobie cechy liryki (wierszowana), epiki (narrator) i dramatu (dialogi). 
 • Została zainspirowana ludowymi legendami. Wprowadzony jest nastrój grozy i tajemnicy. Narrator poucza i wyraża swoje opinie (subiektywny).
 • Romantyczność rozpoczyna cytat, jest on z Hamleta, który wypowiada te słowa przed ujrzeniem ducha swojego ojca.
Romantyczność cytat, Hamlet, Szekspir, romantyczność Mickiewicza, romantyczność tekst
 • Narrację prowadzi mężczyzna, przedstawiciel romantyzmu, wypowiada się także Karusia, starzec oraz zgromadzony we wsi tłum. Bohaterowie prowadzą dialog. 
 • Romantyczna wizja świata jest dość krytycznie odbierana przez starca (racjonalizm). 
 • Zauważalny jest motyw romantycznej miłości — niespełnionej i nieszczęśliwej. 
 • Ważny element utworu stanowi też motyw konfliktu pokoleń — starcia racjonalności i romantycznego podejścia do świata (metafizycznego). 
 • Romantyczność to programowy utwór polskiego Romantyzmu, a zwłaszcza poezji.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce “Darmowe materiały”. Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu. Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju? Wszystko co musisz umieć na maturę z polskiego + plan nauki na 20 dni!

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu, sam zdałem pisemny na 77% i ustny na 95%. W całym pakiecie znajdziesz WSZYSTKIE lektury, pojęcia, omówienie epok, przykładowe prace pisemne, rozwiązane arkusze.

Artykuł zawiera: Romantyczność interpretacja, Romantyczność streszczenie, Romantyczność Mickiewicza, Romantyczność ballada.