Jak napisać zakończenie rozprawki?

Sprawdź jak napisać zakończenie rozprawki na konkretnych przykładach i poznaj schemat pisania idealnych wypracowań na maturze.

Jak napisać zakończenie rozprawki? matura

Dzisiaj chcę pokazać Ci przykładowe zakończenia wypracowania maturalnego, przykłady zostały zaczerpięte z oficjalnych materiałów dodatkowych dla maturzystów na stronie CKE.

Jak napisać zakończenie rozprawki? matura

Jak pewnie wiecie, rozprawka składa się zazwyczaj z 3 części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W dzisisiejszym wpisie skupimy się na tym ostatnim. Jak napisać zakończenie rozprawki w taki sposób, by nie stanowilo jedynie powótórzenia tezy, ale w ciekawy sposób podsumowywało naszą pracę? Zapraszam do lektury!

Zakończenie rozprawki ma za zadanie podsumować całe nasze wypracowanie. Należy w nim zebrać wszystkie wnioski zapowiedziane we wstępie i rozwinięte podczas argumentacji w rozwinięciu pracy. Zakończenie rozprawki stanowi domknięcie kompozycji i jest puentą.

Budowa rozprawki, zakończenie rozprawki, jak napisać?

Jak napisać zakończenie rozprawki? – rodzaje zakończenia

Ten typ zakończenia rozprawki prezentuje wnioski płynące z wcześniejszych rozważań. Ponadto zawiera doprecyzowaną i wzmocnioną tezę wyrażoną we wstępie.

Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. 

Podsumowując, miłość ma bardzo silny wpływ na nasze postępowanie, czasem pozytywny, a czasem negatywny. Może nas inspirować, ale także sprowadzać na złą drogę, podciąć skrzydła, a niekiedy nawet doprowadzić do zguby. Dzieje się tak w różnych okolicznościach i w przypadku odmiennych obiektów uczuć. W konsekwencji tego stwierdzenia tylko jedno może być pewne – miłość to zdecydowanie nieobliczalne uczucie. My, ludzie, jako istoty emocjonalne nie jesteśmy w stanie uchronić się przed nim ani uniknąć konsekwencji działań podejmowanych pod wpływem miłości. 

Opiera się na podsumowującym wywód zgrabnym językowo oraz ciekawym intelektualnie zdaniu oryginalnym bądź będącym cytatem.

Człowiek – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej.

Niezależnie od postawy, jaką człowiek przyjmuje w życiu, od wartości, w które wierzy, od światopoglądu, który wyznaje, każdy tworzy swoją historię. Aby dobrze zrozumieć i odnaleźć samego siebie, musimy doświadczyć zupełnego osamotnienia i wsłuchać się w swoje myśli. Gdy rozważamy losy licznych bohaterów lektur, możemy się nauczyć, że warto czasem zrezygnować z towarzystwa innych ludzi w celu uświadomienia sobie tego, że każdy z nas jest samotnikiem zmagającym się z losem i poszukującym swojej drogi życiowej. W szczególności w chwilach zagrożenia, w godzinach rozpaczy, w czasach mroku totalitaryzmów, wtedy samotność staje się najważniejszą wartością, zgodnie ze słowami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: „Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia”.

Stanowi celowe niedopowiedzenie konstatacji płynących z rozważań po to, by zaangażować do dalszej refleksji odbiorcę tekstu; najczęściej przyjmuje postać kończącego wypowiedź pytania retorycznego.

Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie. 

Z przytoczonych argumentów wynika, że podróże są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na pojmowanie otaczającej nas rzeczywistości, ale także i zrozumienie własnych uczuć, emocji, własnego myślenia i postępowania. Śmiem twierdzić, że stanowią one podstawowy aspekt rozwoju, kształtowania osobowości. Może więc częściej powinniśmy podróżować? Lecz nie nad morze czy w góry, tylko po prostu – w głąb siebie…

Zakończenie rozprawki — czy musi mieć jeden akapit?

Zapewne wiesz, że zazwyczaj pisząc zakończenie rozprawki, ograniczamy się do jednego akapitu. Pamiętaj, że jeśli trafi Ci się temat, w którym chcesz się bardziej rozpisać — możesz użyć większej ilości akapitów, zakończenie wypracowania nie musi stanowić jednego paragrafu.

Zakończenie rozprawki — przykład z dwoma akapitami

Tak więc miłość może uskrzydlać człowieka, inspirować do podejmowania zakończonych sukcesem działań i może podcinać mu skrzydła, odbierać pewność siebie, zaburzać poczucie własnej wartości. Zdarzają się nawet sytuacje, że stałe i głębokie uczucie najpierw uszczęśliwia, by następnie doprowadzić do rozpaczy. Przy czym nie zawsze przyczyny niefortunnego obrotu rzeczy leżą po stronie samego zakochanego. Nie wszystko jest uzależnione od jego woli, siły, czy determinacji do działania. Istotne okazują się okoliczności, w których rozwija się uczucie, czasy, w których człowiek żyje, oraz wzajemność, na którą nie zawsze może liczyć. 

Miłość i jej konsekwencje są bowiem nieprzewidywalne, niejednokrotnie trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Zakochany człowiek nie zwraca uwagi na trudności pojawiające się na drodze do szczęścia. Kierując się sercem, jest zdolny do najwyższych poświęceń i pokonywania wszelkich przeciwności losu. Dzięki uczuciu może przekraczać ustalone kulturowo granice i marzyć o szczęściu nawet wówczas, gdy z góry skazany jest na porażkę. 

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

W zakończeniu rozprawki nie powtarzaj jedynie tezy!

Pamiętaj, żeby zakończenie rozprawki było spójnym podsumowaniem całej treści — samo przywołanie tematu i ograniczenie się do powtórzenia tezy nie będzie mile widziane na maturze!

Przykładowy plan rozprawki i propozycje zakończenia

Temat: słowa – czyny. Co stanowi fundament zaufania? 

Plan na wstęp:

rozważania wokół roli słowa i czynów w budowaniu zaufania. Przekonanie, że fundamentem zaufania jest wiarygodność słów poświadczona czynami. 

Plan na rozwinięcie rozprawki:

1. Czyny jako sposób odbudowy zaufania: (postawa Kmicica):

  • siła zobowiązań wynikających ze słów złożonej przysięgi (możliwość wprowadzenia kontekstu historycznego w odniesieniu do postawy Radziwiłłów w czasie potopu szwedzkiego)
  • pokora i heroizm czynów jako droga do odbudowy wiarygodności (postawa Andrzeja Kmicica)
  • rehabilitacja Kmicica, zaświadczona przez króla

2. Słowa

  • forma budowy zaufania i inspiracja do czynów (Konrad Wallenrod)
  • rola Powieści Wajdeloty w przywróceniu zaufania między Konradem a Halbanem (możliwość wprowadzenia kontekst historycznego – powieść poetycka Mickiewicza jako maska historyczna)
  • czyny Konrada Wallenroda jako litewskiego patrioty, zainspirowane pieśniami Halbana
  • niejednoznaczność postawy Wallenroda wobec współbraci zakonnych.

Propozycja wstępu rozprawki:

Istnieje przekonanie wyrażone aforyzmem, że „z myśli tworzymy słowa, ze słów czyny, czyny tworzą nas”. Zależność między tymi elementami buduje zaufanie w relacjach międzyludzkich. Szczególne ważne jest, aby zachować spójność pomiędzy deklaracjami, a tym, co się robi. Niełatwo osiągnąć taką postawę w życiu, a nawet gdy to się uda, bywa ona zaskakująca w swych konsekwencjach, czego świadectwem są perypetie bohaterów literackich. 

Propozycja zakończenia rozprawki:

Z przedstawionych rozważań wynika, że istnieje silna zależność między słowami a czynami, będąca fundamentem zaufania. Najdobitniej przekonują o tym losy Andrzeja Kmicica, który przez słowa przysięgi złożonej Januszowi Radziwiłłowi stracił zaufanie ukochanej i dużej części szlachty. Odbudował swoją wiarygodność, dokonując heroicznych czynów w czasie wojny polsko – szwedzkiej. Z kolei patriotyzm Konrada Wallenroda, poświadczany nie tylko słowem, ale i czynem, był ratunkiem dla Litwinów, lecz zgubą Krzyżaków. Bowiem spójność pomiędzy deklaracjami i działaniem, tak w relacjach międzyludzkich oczekiwana, miewa zaskakujące konsekwencje, także moralne.

Przykładowe zakończenie rozprawki na przykładzie całej pracy

Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. 

[WSTĘP] Jednym z najsilniejszych ludzkich uczuć jest zdecydowanie miłość. To ona daje siłę, cel i szczęście niszczy zło i łączy obce sobie dusze. Jednak każda potęga ma też swoje złe strony. Miłość potrafi być krzywdząca, zabijać wewnętrznie i przynosić rozpacz. Zakochanie inspiruje, ale czasami również podcina skrzydła. 

[ROZWINIĘCIE] Przykładem takiej miłości jest uczucie Stanisława Wokulskiego, bohatera „Lalki” Bolesława Prusa. Mężczyzna zakochuje się tam w Izabeli Łęckiej, pięknej kobiecie z wyższej sfery społecznej. Napędzany swoim zakochaniem, postanawia działać. Jest gotowy zrobić wiele, by zbliżyć się do Izabeli. Wokulski wyjeżdża więc za granicę, by dorobić się majątku. Po powrocie do kraju pomaga finansowo jej ojcu, poznaje z wyżej postawionymi od siebie ludźmi, a nawet uczy się języka obcego, aby zrobić na Łęckiej wrażenie. Mężczyźnie jednak, mimo jego starań, zostają podcięte skrzydła, gdy dowiaduje się, że kobiecie wcale na nim nie zależy. Wali mu się cały świat, popada w rozpacz i melancholię. Jest zły na siebie, że dał się ponieść uczuciu, które z niego zadrwiło, a potem znika. Nikt nie wie, czy wyjechał, by uciec od swojej przeszłości, czy żeby popełnić samobójstwo. Pewne jest to, że miłość, która go inspirowała, również go zniszczyła. 

[ROZWINIĘCIE] Inna trudna miłość została przedstawiona w książce „Wichrowe wzgórza” Emily Brontë. Poznajemy tam dwoje ludzi znających się od dziecka, których przyjaźń z czasem przeradza się w coś znacznie silniejszego. Heathcliff jest młodym chłopakiem bez majątku i nazwiska. Nienawiść, ludzi i społeczne wykluczenie pozwala mu przetrwać uczucie, którym darzy Katarzynę. Kobieta jednak rani go, gdy postanawia wyjść za mąż za kogoś innego. Sama wyznaje, że kocha Heathcliffa, ale w swoim próżnym przekonaniu musi zawrzeć małżeństwo z kimś z dobrego domu. Mężczyzna wtedy wyjeżdża i wraca dopiero po latach z bogactwem i doświadczeniem. Dawna miłość wciąż daje o sobie znaki i nie daje spokoju tym dwojgu. Katarzyna wykorzystuje Heathcliffa i bawi się jego towarzystwem. On sam gubi się w tym uczuciu i jego miłość zmienia się w nienawiść. Skrzywdzony przez kochaną po raz kolejny, staje się coraz gorszym człowiekiem. Wspomnienie spędzonych z kobietą chwil zatruwa mu życie. Miłość, która go inspirowała, jest później nieuleczalną raną. 

[ROZWINIĘCIE] Strata miłości jest także jednym z jej etapów. Wzniosłe uczucie do danej osoby po jej śmierci przeradza się w ból, ale niektórym, tak jak Orfeuszowi z mitologii, może dać też siłę. Mężczyzna z mitu jest zakochany w Eurydyce. Ich miłość jest piękna i potężna, dlatego śmierć ukochanej staje się dla Orfeusza ogromną stratą. Bohater, mimo bólu, nie poddaje się rozpaczy, postanawia rzucić wyzwanie śmierci i wybiera się do Hadesu, by odzyskać kobietę, którą mu odebrano. Niesiony miłością, pokonuje wszystkie trudności i gdy już ma ją wydostać, kiedy jest bliski celu, łamie postawiony mu warunek i traci Eurydykę na zawsze. Powodowany swoim uczuciem, popada w rozpacz, gdy jego miłość nie pozwala mu ocalić ukochanej. 

[ROZWINIĘCIE] Poza śmiercią, z miłością wiąże się życie, a także to, co było przed nim. Swoją teorię na ten temat przedstawia Platon. Filozof uważa, że poza ciałem ludzie mają duszę. Miejsce ich pochodzenia nazywa krainą idei To tam przebywają dusze, zanim pojawią się w materialnym świecie. Jednak tylko tamte byty są pełne, gdyż trafiają na ziemię, podzielone na pół. W ludzkich ciałach muszą znaleźć drugą część siebie i to właśnie na tym polega według tej filozoficznej myśli miłość. Jednakże poszukiwanie drugiej połowy nie jest łatwe. Człowiek natrafia na osoby, które go krzywdzą, gdyż nie są mu przeznaczone. 

[ZAKOŃCZENIE] Zakochanie jest zatem trudnym uczuciem. Doświadczyli tego Wokulski i Heathcliff. Bohater „Lalki” osiągnął wiele zainspirowany miłością, ale niewykluczone, że nieodwzajemnioną emocję przypłacił samobójstwem. Podobnie Heathcliff z „Wichrowych wzgórz” przeżył żarliwe uczucie, które ostatecznie sprawiło, że stał się gorszym człowiekiem. Orfeusz powodowany zakochaniem paradoksalnie przyczynił się do zguby swojej ukochanej Eurydyki. Losy wspomnianych postaci przekonują, że miłość to potęga, która choć daje ludziom spełnienie, jest również w stanie wywołać rozpacz.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce “Darmowe materiały”. Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu. Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju? Wszystko co musisz umieć na maturę z polskiego + plan nauki na 20 dni!

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu, sam zdałem pisemny na 77% i ustny na 95%. W całym pakiecie znajdziesz WSZYSTKIE lektury, pojęcia, omówienie epok, przykładowe prace pisemne, rozwiązane arkusze.

Artykuł zawiera: zakończenie rozprawki, jak napisać zakończenie rozprawki, przykładowe zakończenie rozprawki, przykłady jak napisać zakończenie, zwroty do rozprawki, jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki.