Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024: Wymagania i nowe zasady matura 2024

Matury prostsze o 20-25%, więcej czasu na pisanie, mniej lektur i powrót ustnych – to tylko część zmian na maturze w latach 2023 i 2024!

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024: Wymagania i nowe zasady matura 2024 - CKE łatwiej o 20-25%

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 – w 2024 roku czekają nas istotne zmiany w egzaminie maturalnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało nowe wymagania i zasady, dotyczące egzaminu dojrzałości dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Wprowadzone modyfikacje mają na celu dostosowanie egzaminu do zmieniających się warunków edukacyjnych, takich jak nauka zdalna, oraz uwzględnienie reformy programowej. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe informacje na temat zmian, jakie czekają maturzystów w roku 2024.

1. Nowe wymagania egzaminacyjne – zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 ogłoszone podczas konferencji CKE i Ministra Czarnka

W 2024 roku egzamin maturalny będzie opierał się na nowych wymaganiach egzaminacyjnych. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 oraz nauką zdalną, wymagania te zostały obniżone o około 20-25 procent w porównaniu do lat poprzednich. Zmniejszenie wymagań ma na celu uwzględnienie trudności, jakie napotkali uczniowie podczas nauki w nietypowych warunkach.

2. Egzamin pisemny i ustny – ustna matura powraca po pandemii

Egzamin maturalny w roku 2024 będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej maturzyści będą musieli przystąpić obowiązkowo do czterech egzaminów: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wymagane będzie uzyskanie minimum 30% z możliwych do zdobycia punktów w każdym z egzaminów podstawowych.

Część ustna egzaminu dotyczyć będzie języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin ustny ma na celu sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych i biegłości językowej uczniów.

Chciałbym Cię jednak uspokoić – matury ustne budzą bardzo dużo niepotrzebnego stresu, ale komisja na egzaminie robi wszystko, żeby tylko zaliczyć i przepchnąć ucznia. Trzeba by się bardzo postarać, albo totalnie nic nie mówić przez 15 minut, żeby matury ustnej nie zdać! Tym bardziej, że liczba pytań jawnych jest w tym roku jeszcze ograniczona. Tu możesz ją sprawdzić. Proszę zerknąć jeszcze na poniższą tabelę, która została umieszczona na oficjalnych stronach rządowych. Ustną maturę z języka polskiego w maju 2023 zdało aż 99,4% maturzystów (99,6% w formule 2023 i 99% w formule 2015).

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024: Wymagania i nowe zasady matura 2024 - matura ustna 2023 zdawalość
Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024: Wymagania i nowe zasady matura 2024 matura ustna zdawalność

3. Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 – czasu trwania egzaminów maturalnych

Matury będą dłuższe! Masz więcej czasu na pisanie, zwłaszcza na języku polskim! Wprowadzone zmiany dotyczą również czasu trwania egzaminów maturalnych. W 2024 roku maturzyści będą mieli więcej czasu na rozwiązanie arkuszy egzaminacyjnych. Na przykład, egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut, w porównaniu do poprzednich 170 minut. Podobnie, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwał 180 minut, a nie jak dotychczas 170 minut.

4. Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 – nowa lista lektur [WAŻNE]

Absolwenci szkół średnich w roku 2024 będą musieli przyswoić dłuższą listę lektur obowiązkowych. Zmiana ta wynika z reformy programowej, która wprowadziła nowe treści do nauczania. Zadaniem maturzystów będzie zapoznanie się z wybranymi lekturami i umiejętne interpretowanie ich treści na egzaminie. Na szczęście w 2024 roku sporo lektur jest jeszcze skreślonych z całej puli lektur obowiązkowych. Pełną listę lektur obowiązkowych do matury 2024 znajdziesz tutaj.

5. Egzaminy dodatkowe – zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024

W 2024 roku wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące egzaminów dodatkowych. Uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu z jednego do pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Będą to przedmioty, które sami wybiorą i z których chcą zdobyć większą wiedzę i umiejętności.

6. Uwzględnienie reformy programowej

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 wynikają również z reformy programowej, która została wprowadzona kilka lat temu. Reforma ta dotyczyła zarówno struktury szkół, jak i treści nauczania. Nowa formuła egzaminu maturalnego ma uwzględniać te zmiany programowe i sprawdzić, czy uczniowie opanowali wymagane treści i umiejętności.

7. Przygotowanie do egzaminu

Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego w 2024 roku, maturzyści powinni skorzystać z różnych źródeł nauki. Oprócz lekcji w szkole, warto korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych dostępnych online, a także z kursów i korepetycji. Warto również wypracować sobie systematyczność w nauce i regularnie powtarzać materiał, aby utrwalić zdobytą wiedzę.

Ja przygotowałem dla Ciebie kurs w formie pięknych notatek PDF, które wraz z planem nauki rozpisanym na 20 dni stanowią idealną powtórkę do matury z języka polskiego. Ale spokojnie, nie musisz od razu ich kupować. Odbierz przed zakupem kilka darmowych plików z opracowanymi lekturami, epoki – po zamówieniu za 0 zł notatki przyjdą na Twojego maila podanego w formularzu i dostęp do nich będzie nieograniczony.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

8. Wpływ zmian na absolwentów

Zaplanowane zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 mają na celu lepsze dopasowanie egzaminu do aktualnych potrzeb i warunków edukacyjnych. Obniżenie wymagań, zmiana czasu trwania egzaminów oraz uwzględnienie reformy programowej mają na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i adekwatnego egzaminu dla absolwentów szkół średnich. Warto pamiętać, że matura to ważny etap w życiu ucznia i dobrze przygotowany egzamin może otworzyć drzwi do dalszej edukacji lub kariery zawodowej.

Obniżenie wymagań maturalnych i ogłoszonych zmian mają też na celu pokazanie, że nowa formuła 2023 jest lepsza od poprzedniej. Wprowadzone uproszczenia, które utrzymają się również w roku 2024, przełożą się na wyższe wyniki na maturach.

9. Wnioski

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 mają na celu dostosowanie egzaminu do zmieniających się warunków edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych treści programowych. Obniżenie wymagań, zmiana czasu trwania egzaminów oraz nowa lista lektur są tylko niektórymi z zaplanowanych zmian. Dla maturzystów ważne jest odpowiednie przygotowanie się do egzaminu, korzystanie z różnych źródeł nauki i systematyczna praca. Egzamin maturalny to ważny krok na drodze do dalszej edukacji i rozwoju zawodowego, dlatego warto do niego dobrze się przygotować.

10. Podsumowanie

Zmiany w egzaminie maturalnym na rok 2024 przynoszą nowe wymagania, nowe zasady i nowe wyzwania dla maturzystów. Obniżenie wymagań, zmiana czasu trwania egzaminów, nowa lista lektur i egzaminy dodatkowe to tylko niektóre z wprowadzonych modyfikacji. Dla wielu absolwentów szkół średnich egzamin maturalny jest ważnym etapem w życiu, który otwiera drogę do dalszej edukacji i kariery zawodowej. Dlatego warto dobrze się do niego przygotować, korzystając z różnych źródeł nauki i ćwiczeń. Egzamin maturalny w roku 2024 będzie testem wiedzy, umiejętności i samodyscypliny, który pomoże młodym ludziom osiągnąć swoje cele i rozwijać się w wybranych dziedzinach.

Wszystko co musisz umieć na maturę z polskiego + plan nauki na 20 dni!

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu, sam zdałem pisemny na 77% i ustny na 95%. Całym pakiecie znajdziesz WSZYSTKIE lektury, pojęcia, omówienie epok, przykładowe prace pisemne, rozwiązane arkusze.

Lista lektur obowiązkowych matura 2023 i 2024 polski - notatki język polski kurs PDF