Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

Zmiany matura 2024 – wymagania będą łatwiejsze o 20-25%!

Wszystkie Wymagania I Zmiany CKE Matura 2023 I Matura 2024 czarnek konferencja

Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024 – Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023. Zanim wczytasz się w artykuł chcę Cię na początku uspokoić, roczniki piszące matury w maju 2024 będą miały jeszcze sporo ułatwień i udogodnień przed całkowitym wprowadzeniem wszystkich zmian, jakie są wdrażane w związku z nową podstawą 2023.

Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Szef MEiN zwrócił też uwagę, że ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc., o czym tegoroczni maturzyści wiedzieli już wcześniej. Czyli w skrócie – cały materiał, wszystkie wymagania matura 2024, które powinny Was obowiązywać na maturze w 2024 roku zostały zredukowany ilościowo o około 20-25%.

– Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. – dodał. No i tutaj mamy kolejny plus. Nie ma co się przejmować, że musicie napisać rozszerzenie na 30%, to dopiero wejdzie w przyszłości, w tym roku możecie napisać sobie maturę nawet na 5% (zawsze może to dać dodatkowe punkty w rekrutacji na studia). Tak jak widzicie wszystkie wymagania i zmiany CKE matura 2024 nie wypadają wcale tak tragicznie i chociaż z pewnością będzie kosztować Was to wiele stresu, to zawsze to jakieś ułatwienie.

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że od tego roku powraca na maturze egzamin ustny. – To jest egzamin maturalny i jemu zawsze towarzyszy również egzamin ustny. Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne pozwalają na to, żeby ten egzamin się odbył. Jeśli chodzi o najważniejsze wymagania i zmiany w kontekście matury ustnej należy zauważyć, że pytań jawnych w pełnej puli jest ponad 200, natomiast na maturze w 2024 roku będzie ich połowa – możesz trafić w maju na jedynie 110 z nich.

Kolejne wymagania i zmiany CKE dotyczące matura 2024 – Do zmian w formule egzaminu odniósł się z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że są one efektem reformy strukturalnej i programowej: – Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Trudno, aby matura nie uwzględniała tych zmian programowych z zakresu treści, sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Te zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań. Na polskim – zredukowane są lektury (po prostu mniej pozycji), a na matematyce mniej zadań.

Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w związku nową formułą egzaminacyjną planowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace maturalne – ale to akurat dla Was maturzystów jest najmniej istotne.

Dyrektor CKE Marcin Smolik wyliczał zmiany w egzaminie maturalnym, które wynikają z długotrwałej nauki zdalnej:  – W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów – wskazywał. Dodał, że w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści będą musieli rozwiązywać na egzaminie. 

Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024 minister Czarnek konferencja

Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023 – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024 wymagania egzaminacyjne 2024 zmiany

[FORMUŁA 2015] Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

Egzaminy obowiązkowe – część ustna – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).

Ważne – pamiętajcie, że na maturze ustnej zawsze obowiązywał próg punktowy, żeby mieć zaliczony egzamin ustny należy osiągnąć z niego wynik przynajmniej 30%.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Jeśli chodzi o egzaminy obowiązkowe na maturze 2024 to nie ma większych zmian, obowiązują progi punktowe 30%, natomiast wymagane jedno rozszerzenie nie ma nałożonego w tym roku jeszcze progu zdawalności.

Egzaminy dodatkowe – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

[FORMUŁA 2023] Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).
progi-procentowe-matura-2024-matura-2023

Egzaminy dodatkowe – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy) – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • wymagania egzaminacyjne polski poziom podstawowy– zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 240 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.
wymagania-cke-polski-matura-2024-formuła-2023-zmiany

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy) -Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • wymagania egzaminacyjne matematyka poziom podstawowy – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 180 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
 • liczba zadań otwartych – 7-13.
wymagania-cke-matematyka-matura-2024-poziom-podstawowy-zmiany-wymagania

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy) – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania – 120 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.
wymagania-cke-jezyk-angielski-język-obcy-matura-2024-zmiany

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony) – Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych
  • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
  • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

[PODSUMOWANIE] Wszystkie Wymagania i Zmiany CKE Matura 2023 i Matura 2024

 • W skrócie można powiedzieć, że matury podstawowe 2024 będą łatwiejsze o około 20-25%,
 • Zmniejszona została na maturę 2023 i 2024 lista pytań jawnych na egzaminy ustne,
 • Nie ma progów zaliczeniowych na rozszerzeniach (możesz napisać dodatkowy przedmiot na mniej niż 30%, a i tak będzie zdany),
 • Angielski na podstawie i rozszerzeniu też będzie prostszy.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce “Darmowe materiały”. Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu. Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami do matury z polskiego? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/.

Tam codziennie wrzucam także content lekko humorystyczny, żeby rozluźnić trochę szkolne napięcie. Dowiesz się na Instagramie o wszystkich najnowszych zmianach CKE i informacjach na temat moich materiałów.

Artykuł zawiera: dżuma bohaterowie, dżuma streszczenie, dżuma lektura, dżuma opracowanie