Rota — interpretacja i tekst pieśni Marii Konopnickiej

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! — zapraszam na interpretację i analizę dzieła Marii Konopnickiej na język polski!

rota-interpretacja-tekst-maria-konopnicka
 • Rota, napisana przez Marię Konopnicką w 1908 roku, jest jednym z najważniejszych utworów w historii literatury polskiej. 
 • Jest ona nie tylko symbolem patriotyzmu, ale także głosem sprzeciwu wobec germanizacji i ucisku narodu polskiego. 
 • W tym artykule przeprowadzimy dogłębną interpretację „Roty”, odkrywając jej głębię i znaczenie.

Historia powstania utworu

 • „Rota” została napisana w odpowiedzi na pruską (niemiecką) ustawę o wywłaszczaniu chłopów z ziemi
 • To pieśń, która zawiera elementy hymnu.
 • Autorka była głęboko zaniepokojona tymi działaniami i postanowiła wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw w formie poetyckiej. 
 • Utwór „Rota” pierwotnie nosił tytuł „Ojczyźnie” i publikowany był fragmentarycznie w różnych czasopismach. 
 • Dopiero w 1908 roku został opublikowany w całości na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”, inne źródła mówią o krakowskiej gazecie „Przodownicy”.

Forma utworu

 • „Rota” składa się z czterech strof pięciowersowych, które są przeplatane refrenem w postaci zawołania „Tak nam dopomóż Bóg!”
 • Każda zwrotka składa się z wersów o różnej długości, co nadaje utworowi rytm i dynamikę.
 • Rymy występują w układzie ababcc, co dodaje mu harmonii i spójności.
 • W pierwszej strofie pokażę Ci, na czym polega taki układ rymów.
Rota tekst

Rota — tekst utworu

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! (rym A)
Nie damy pogrześć mowy. (rym B)
Polski my naród, polski lud, (rym A)
Królewski szczep Piastowy. (rym B)
Nie damy, by nas zgnębił wróg! (rym C)
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg

Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę,
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg

rota-interpretacja-tekst-maria-konopnicka

Zbiorowy podmiot liryczny

 • W „Rocie” podmiotem lirycznym jest cały naród polski
 • Wielokrotnie pojawiają się zwroty takie jak „Polski my naród” czy „polski lud”, które podkreślają jedność i wspólnotę
 • Konopnicka chciała przekazać, że siła i determinacja do obrony ojczyzny tkwią w jednocześnie wszystkich Polakach.

Rota — walka o polskość

 • Głównym tematem „Roty” jest walka o polskość i niezależność
 • W utworze pojawiają się liczne odniesienia do polskiej historii i tradycji, które mają na celu wzmocnić poczucie tożsamości narodowej
 • Konopnicka podkreśla, że Polacy nigdy nie zrezygnują z ojczystej ziemi, języka i tradycji. Chcą bronić ducha narodowego nawet do ostatniej kropli krwi.

Rota — przeciwstawienie zaborcom

 • W „Rocie” autorka wyraża swoje oburzenie wobec zaborców i ich prób germanizacji polskiego narodu
 • W utworze pojawiają się dosadne zwroty, które mają na celu ukazanie okrucieństwa i represji, jakim byli poddawani Polacy. 
 • Konopnicka zapowiada, że Polacy nie pozwolą, aby Niemcy pluli im w twarz i germanizowali ich dzieci.

Rota — pamięć o historii

 • Ważnym elementem „Roty” jest odwołanie do polskiej historii i chwały narodowej.
 •  Konopnicka wskazuje na 1000-letnią historię Polski, która daje Polakom siłę i nadzieję na przetrwanie
 • Poprzez przypomnienie wydarzeń takich jak bitwa pod Grunwaldem (krzyżacka zawierucha) czy chwała królewskiego szczepu Piastowego, autorka buduje poczucie dumy i patriotyzmu.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Rota — wspólne modlitwy

 • W utworze „Rota” modlitwa odgrywa ważną rolę. 
 • Pojawia się kilkukrotnie wezwanie do Boga: „Tak nam dopomóż Bóg!”
 • Modlitwa ta jest wyrazem ufności w Boże wsparcie i pomoc w walce o niezależność i ojczyznę. 
 • Konopnicka wierzyła, że tylko z Bożą pomocą Polacy będą w stanie przetrwać i odzyskać swoją wolność.

Dziedzictwo „Roty”

 • „Rota” Marii Konopnickiej stała się jednym z najważniejszych utworów w historii literatury polskiej. 
 • Jej treść i przesłanie są nadal aktualne i inspirują kolejne pokolenia do walki o wolność i polskość. 
 • Pieśń ta jest często wykonywana podczas uroczystości patriotycznych i ma duże znaczenie dla narodu polskiego.

Środki stylistyczne

 • epitety (krzyżacka zawierucha)
 • archaizmy (hetmanił, pogrześć)
 • powtórzenia (Tak nam dopomóż Bóg!)

Więcej ważnych pojęć znajdziesz w słowniczku.

Podsumowanie

 • „Rota” Marii Konopnickiej to nie tylko pieśń patriotyczna, ale także wyraz sprzeciwu wobec ucisku i germanizacji
 • Utwór ten jest świadectwem walki o polskość i niezależność. 
 • Przez swoje przesłanie i piękno języka, „Rota” nadal inspiruje i mobilizuje do obrony ojczyzny.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

 • Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.
 • Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.
 • Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.
 • Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.
 • Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy.
 • To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.