Reduta Ordona — interpretacja i streszczenie wiersza

Nam strzelać nie kazano — zapraszam na interpretację i streszczenia wiersza „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza.

Reduta Ordona, Adam Mickiewicz, Opowiadanie adiutanta, interpretacja
 • Przed tym, zanim zaczniemy szczegółową analizę wiersza Reduta Ordona, to chcę krótko i w luźnych słowach streścić Ci utwór, żeby było łatwiej go zrozumieć.
 • W wierszu widzimy liczebne wojska carskie w czasie powstania listopadowego, które atakują redutę (małe miejsce obronne).
 • Polacy bohatersko jej bronią, ale niestety przewaga Rosjan jest coraz większa.
 • W końcu przywódca Polaków (Julian Konstanty Ordon), widząc brak szans na obronę, zbiega do lochów fortyfikacji i wysadza je w powietrze. Ginie razem z kilkoma bohaterskimi żołnierzami w imię miłości do ojczyzny.
 • To chyba tyle słowem wstępu, przejdźmy do analizy wiersza „Reduta Ordona”.

Reduta Ordona to poemat opisowo-refleksyjny i zarazem jedno z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza, które powstało w czasie bliskim powstania listopadowego

Wiersz ten, opatrzony podtytułem „Opowiadanie adiutanta”, przedstawia dramatyczną obronę Warszawy przez polskich żołnierzy, a zwłaszcza bohaterski czyn dowódcy reduty, którym był Juliana Konstanty Ordon

W tym artykule przedstawimy szczegółową analizę i interpretację wiersza „Reduta Ordona”.

Reduta Ordona — interpretacja i streszczenie

Czym jest reduta?

Reduta to wysunięte miejsce, otoczone wałami (szańcami), które służy do prowadzenia obrony i odpierania ataków.

Geneza utworu „Reduta Ordona”

Warto rozpocząć naszą analizę od pochodzenia i kontekstu powstania utworu „Reduta Ordona”.

Adam Mickiewicz napisał ten wiersz w roku 1832 na podstawie relacji Stefana Garczyńskiego, przyjaciela poety, który był naocznym świadkiem wydarzeń powstania listopadowego w Warszawie. Dzieło ostatecznie wydane w 1833 roku w Paryżu.

Mickiewicz, będący wtedy na emigracji w Dreźnie, pragnął wyrazić swoje wsparcie dla walki o niepodległość Polski i jednocześnie ukazać bohaterski czyn polskiego dowódcy.

Opis wydarzeń w „Reducie Ordona”

Wiersz „Reduta Ordona” rozpoczyna się od opisu sytuacji na polu walki. Moskale, liczebnie i militarnie przewyższający polskich obrońców, atakują redutę, ich liczba porównywana jest przez Mickiewicza do rozległego morza

Ordon i jego żołnierze stawiają jednak zacięty opór, walcząc z oddaniem i niezłomnością. Mickiewicz używa sugestywnych porównań, aby oddać dramatyzm sytuacji i heroizm polskich żołnierzy.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Kontrast między polskimi obrońcami a rosyjskimi najeźdźcami

W „Reducie Ordona” widoczny jest również kontrast między polskimi obrońcami a rosyjskimi najeźdźcami. 

 • Polacy walczą z miłości do ojczyzny i pragnieniem odzyskania utraconej korony. Mickiewicz opisuje rodaków w jasnych kolorach.
 • Rosjanie działają jako narzędzie władzy cara, nie mając żadnej więzi emocjonalnej z Polakami. Autor porównuje wojska carskie do sępów i robaków.

To właśnie ta niezłomność i determinacja Polaków budzi podziw i szacunek.

Heroiczny czyn Juliana Konstantego Ordona

Najważniejszym momentem w wierszu jest heroiczny czyn Juliana Konstantego Ordona. Gdy sytuacja staje się beznadziejna, a ostatnia armata zostaje zniszczona, Ordon decyduje się na ostateczny akt desperacji

Wskakuje do lochów, gdzie znajduje się proch, i wysadza całą redutę w powietrze. Jego czyn jest symbolem niezłomnego ducha polskiego narodu i gotowości do poświęcenia dla ojczyzny.

Symbolika i przesłanie utworu

„Reduta Ordona” to nie tylko opis historycznych wydarzeń, ale również poetycka interpretacja patriotyzmu, bohaterstwa i determinacji Polaków

Utwór ukazuje, że nawet w obliczu przeważających sił wroga, warto walczyć o swoje idee i wartości. 

Mickiewicz przez postać Ordona chciał przekazać, że niepodległość narodu jest najwyższą wartością, za którą warto oddać życie.

Utwór łączy w sobie elementy epiki i liryki, ponieważ:

 • Utwór ma wierszowaną formę (liryka).
 • Posiada narratora (epika).
 • Zawiera liczne środki stylistyczne (epitety, onomatopeje, metafory, personifikacje, porównania, animizacje, apostrofy, anafory i wykrzyknienia).

Wpływ utworu „Reduta Ordona”

„Reduta Ordona” odegrała ważną rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej. Dzieło to stało się symbolem bohaterstwa i ofiary polskich żołnierzy w walce o wolność

W czasie zaborów wiersz był zakazany, ponieważ krzewił wartości narodowe.

Utwór jest nadal czytany i analizowany w polskich szkołach, a jego przesłanie patriotyczne nadal inspiruje kolejne pokolenia — może właśnie dlatego teraz się tutaj spotykamy.

Reduta Ordona, Adam Mickiewicz, Opowiadanie adiutanta, interpretacja

Reduta Ordona — interpretacja

 • Osobą mówiącą w wierszu jest adiutant, co możemy wnioskować po podtytule (Opowiadanie adiutanta), obserwuje on obronę Woli.
 • Narrator nie zwraca się do nikogo konkretnie, jednakże pojawia się kilkukrotnie zwrot „patrz”, jakby osoba szukała pomocy i kogoś, kto ją wysłucha.
 • Wydarzenia opisują bohaterską obronę fortu, jednakże można je rozpatrywać w szerszym kontekście jako symbol niezłomności i poświęcenia dla ojczyzny.
 • Wydarzenia stricte historyczne mieszają się z opisem odczuć i emocji.

Reduta Ordona — wnioski

„Reduta Ordona” Adama Mickiewicza to utwór pełen emocji, dramatyzmu i heroizmu. Opisuje on jedno z kluczowych wydarzeń powstania listopadowego — obronę reduty przez polskich żołnierzy

Wiersz ten jest nie tylko opisem historycznym, ale również poetycką interpretacją wartości i ideałów, które Polacy bronili w czasie walki o niepodległość.

„Reduta Ordona” jest niezapomnianym utworem, który nadal inspiruje i wzrusza czytelników.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

 • Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.
 • Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.
 • Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.
 • Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.
 • Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy.
 • To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.