Motyw tańca śmierci, czyli danse macabre — pytania jawne

Gotowe pytanie jawne na maturą ustną poruszające motyw tańca śmierci (danse macabre) na przykładzie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią.

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Myślisz: motyw tańca śmierci. Mówisz: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią — tylko to w zasadzie na początek Ci wystarczy, żeby na spokojnie zdać maturę ustną z polskiego.

Szczerze mówiąc, zazdroszczę osobie, która na maturze ustnej wylosuje pytanie dotyczące motywu danse macabre — może niekoniecznie ze względu na jakąś zbytnią atrakcyjność tego tematu, ale z uwagi na to, że bardzo łatwo dobrać do tego zagadnienia przykład oraz inny kontekst (epoka średniowiecza).

W tym artykule pokażę Wam gotowe rozwiązanie zadania na maturę ustną. Oprzemy się na wymaganej przez CKE lekturze „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” oraz powołamy się na kontekst epoki średniowiecza.

Matura ustna — przydatne linki

Zanim zaczniemy wspólne opracowanie zagadnienia danse macabre, chcę przekazać Ci kilka ważnych miejsc, do których warto zajrzeć przed maturą ustną z języka polskiego.

Motyw tańca śmierci — wstęp

W kulturze średniowiecza, temat śmierci był nieodłączną częścią życia. Ludzie żyli w ciągłym strachu przed nieuchronnym końcem, spowodowanym wojnami, epidemiami (np. dżumy lub cholery), niedostatkiem i brakiem pożywienia. 

W obliczu tych trudności, sztuka i literatura pełniły ważną rolę w oswajaniu ludzi z perspektywą śmierci

Jednym z najbardziej znanych motywów, które pojawiły się w tej epoce, jest motyw tańca śmierci, zwany również danse macabre.

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw tańca śmierci — pełne pytanie

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw tańca śmierci w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” to anonimowy utwór średniowieczny, który porusza temat śmierci i konfrontacji człowieka z nią.

W utworze tym pojawia się motyw tańca śmierci, który odzwierciedla nieuchronność końca i równość wszystkich przed tym nieodłącznym losem.

Ta lektura będąca moralitetem, przedstawia rozmowę między uczonym Mistrzem Polikarpem a Śmiercią (jak z resztą można wywnioskować po tytule). 

Polikarp pragnie poznać tajemnice ostatecznego losu człowieka, chce dowiedzieć się więcej o śmierci, w tym celu modli się do Boga o możliwość tego spotkania. 

Mimo początkowego strachu — Polikarp wyciąga zupełnie inne wnioski, niż oczekiwał. 

Śmierć ukazuje bohaterowi, że nie ma sposobu na uniknięcie odejścia z tego świata, bez względu na bogactwo, wiedzę czy wiek — koniec czeka każdego człowieka.

W utworze motyw danse macabre pojawia się element humorystyczny i groteskowy, co podkreśla równość ludzi wobec śmierci oraz konieczność walki z grzechem. 

Motyw tańca śmierci, danse macabre, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią streszczenie

W trakcie rozmowy Śmierć ujawnia swoje ludzkie cechy, takie jak pycha czy zmienność nastrojów, nadając sobie komiczny charakter.

Motyw tańca śmierci przypomina, że wszyscy są śmiertelni i równi w obliczu śmierci, co powinno skłonić ich do przestrzegania zasad moralnych. 

Ohydny, przerażający, ale jednocześnie śmieszny wygląd Kostuchy ma zwrócić uwagę człowieka na to, co nieśmiertelne i boskie, podczas gdy ciało jest przemijające –  motyw vanitas (znany najbardziej z Księgi Koheleta).

W jeszcze innym z fragmentów tej rozmowy Śmierć ukazuje Polikarpowi swoją wszechmoc i przypomina, że wszyscy ludzie, niezależnie od swojego statusu czy bogactwa, są podporządkowani jej władzy. 

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Kontekst motywu tańca śmierci — epoka średniowiecza

Motyw tańca śmierci ma swoje korzenie w sztuce i literaturze średniowiecznej. Był on reakcją na trudności życia w tamtych czasach, gdzie ludzie byli nieustannie narażeni na śmierć (medycyna nie była aż tak rozwinięta, a warunki życia dużo mniej higieniczne niż dzisiaj).

Motyw tańca śmierci ma przypominać o nietrwałości życia i równości wszystkich przed odejściem z tego świata. Niezależnie od stanu społecznego, każdy człowiek musi stawić czoła nieuchronnemu końcowi.

Motyw ten kontynuował swoją obecność w kolejnych epokach, takich jak romantyzm czy sztuka nowoczesna.

Przesłanie tańca śmierci, mówiące o równości i nietrwałości życia, było nadal aktualne i wpływało na twórczość artystyczną.

Motyw tańca śmierci, danse macabre, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią streszczenie

Kontekst epoki — epidemia dżumy (czarna śmierć)

Motyw tańca śmierci, znany również jako „danse macabre”, był popularnym i symbolicznym elementem sztuki oraz literatury europejskiej w czasach średniowiecza.

W szczególności nabierał on szczególnego znaczenia w kontekście epidemii dżumy, zwanej również czarną śmiercią, która wybuchła w Azji Środkowej.

Rozpoczęta w około 1346 roku, epidemia dżumy dotarła na Krym, skąd rozprzestrzeniła się na basen Morza Śródziemnego i całą Europę.

Prawdopodobnie została przeniesiona przez pchły pasożytujące na szczurach, które zamieszkiwały ówczesne statki handlowe. Ten globalny szlak szerzenia się choroby wprowadził Europę w okres masowego cierpienia i zapaści społecznej.

W symbolice tańca śmierci postać śmierci często przedstawiana jako szkielet (kostucha z kosą), tańczyła z przedstawicielami różnych warstw społeczeństwa, podkreślając tym samym krótkotrwałość życia oraz równość wszystkich ludzi w obliczu nieuchronnego losu.

Motyw tańca śmierci, danse macabre, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,  język polski

Epidemia dżumy, zwana czarną śmiercią, była jednym z najbardziej katastrofalnych wydarzeń w historii Europy.

Masowe śmierci skłaniały społeczeństwo do refleksji nad nietrwałością życia, co znajdowało wyraz w sztuce, literaturze i dramatach scenicznych tamtych czasów.

Motyw tańca śmierci stał się szczególnie popularny w tym kontekście, stanowiąc symboliczne wyrażenie zbiorowego strachu i troski o bliskich.

Ten tragiczny rozgłos motywu tańca śmierci i czarnej śmierci w tamtych czasach stanowił nie tylko refleksję nad śmiertelnością, lecz także przypomnienie o wartościach duchowych i nietrwałości ludzkiego życia w obliczu trudnych czasów.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Motyw tańca śmierci — podsumowanie

Motyw tańca śmierci, obecny w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” oraz w innych dziełach literackich, jest wyrazem nieuchronności końca i równości wszystkich przed tym losem. Jednak na maturze powołaj się po prostu na kontekst epoki średniowiecza.

Motyw tańca śmierci pełny symboliki i groteski, przypomina nam o nietrwałości życia i potrzebie odpowiedzialnego życia. 

Bez względu na status społeczny czy pozycję, śmierć dotknie każdego z nas, więc warto docenić wartości życia i czerpać z niego pełnymi garściami.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!

Artykuł zawiera: omówione pytanie jawne na maturę ustną poruszające motyw danse macabre.