Mit o Prometeuszu — streszczenie i plan wydarzeń

Mit o Prometeuszu — poznaj streszczenie opowieści o tytanie, który dla ludzi zdecydował się ukraść ogień z Olimpu, za co został ukarany.

Mit o Prometeuszu streszczenie, Prometeusz daje ludziom ogień z Olimpu

Mit o Prometeuszu został opisany między innymi przez polskiego pisarza Jana Parandowskiego

Ta opowieść o greckim tytanie w interpretacji Parandowskiego jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej przytaczanych spośród całego zbioru mitów. 

Prometeusz, tytan, znany ze swojej mądrości i sprytu, odegrał kluczową rolę w historii ludzkości

To opowieść o buncie, poświęceniu i dążeniu do pomocy ludzkości, ostatecznie prowadzi do dramatycznych konsekwencji zarówno dla Prometeusza.

Tytan zostaje przywiązany do skały w Kaukazie, gdzie każdego dnia zjawia się ogromny ptak (prawdopodobnie orzeł), który pożera jego odrastającą wątrobę, powodując nieludzkie cierpienie przez następne setki lat.

Z kolei na ziemię i ludzi zostają zesłane nieszczęścia pod postacią Puszki Pandory.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Mitologia grecka — wprowadzenie

Mitologia służyła starożytnej ludności do wyjaśniania zjawisk zachodzących w naturze (np. pory roku spowodowane przez historię Demeter i Kory).

Dzięki mitom ludzie wyobrażali sobie siły wyższe, które czuwają nad światem (np. bogowie oraz ich atrybuty).

Początkowo przekazywano je jedynie ustnie, ale z czasem pojawiły się pisane wersje, głównie za przyczyną Homera oraz Hezjoda, którzy ukształtowali grecką mitologię w formie, którą znamy dzisiaj.

Czym jest mit?

 • Mitologia grecka jest zbiorem bogatych i złożonych opowieści.
 • Opowiada o heroicznych czynach, przygodach, miłości, zdradzie, sprawiedliwości i karze.
 • Mity przede wszystkim tłumaczą pochodzenie świata, porządek boski i relacje między bogami a ludźmi. 
 • Mit to fabularna opowieść o bogach, herosach, początku świata i losach człowieka.
 • Mity greckie odgrywały centralną rolę w starożytnej kulturze i społeczeństwie, będąc częścią codziennego życia oraz kultu religijnego.
 • Postaci są często ze sobą powiązane i spokrewnione.
 • Bogowie są personifikacją ludzkich cech i postaw.
 • Mity greckie tłumaczyły, jak powstał świat, dlaczego zmieniają się pory roku (mit o Persefonie).
 • Bogowie i bohaterowie mitologii greckiej byli przedstawieni jako postacie o nadludzkich mocach, lecz z ludzkimi emocjami i słabościami.
 • Te opowieści pomagały starożytnym Grekom zrozumieć świat wokół nich.
 • Mity wyjaśniały zjawiska naturalne, genealogie i pochodzenie miast oraz ludów.
Mit o Prometeuszu streszczenie, Prometeusz daje ludziom ogień z Olimpu

Jan Parandowski — kilka słów o autorze

Jan Parandowski był wybitnym polskim pisarzem, eseistą, tłumaczem oraz znawcą kultury antycznej. Urodził się 11 maja 1895 roku we Lwowie. 

Jego twórczość obejmuje opowiadania, powieści, eseje oraz prace z zakresu historii i mitologii antycznej, które przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o starożytności w Polsce.

Parandowski studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie rozwijał swoje zainteresowanie starożytnością. 

Jego pasja do antyku znalazła odzwierciedlenie w licznych dziełach, z których najbardziej znanym jest Mitologia Greków i Rzymian, wydana po raz pierwszy w 1924 roku. 

Książka ta, będąca zbiorem mitów greckich i rzymskich, stała się klasyką gatunku i niezbędnym źródłem wiedzy o mitologii dla Polaków.

Jan Parandowski zmarł 26 września 1978 roku w Warszawie, zostawiając po sobie bogate dziedzictwo literackie.

Jego prace, charakteryzujące się głęboką erudycją i literackim pięknem, pozostają żywym świadectwem fascynacji autora kulturą starożytną.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Mit o Prometeuszu — streszczenie krótkie

Prometeusz to jeden z greckich tytanów. Atena uczyła go architektury, matematyki, medycyny, dzięki czemu miał bardzo dużą wiedzę o świecie.

Z gliny oraz łez ulepił człowieka i ukradł dla niego ogień z Olimpu. Następnie przekazał ludzkości wiedzę, umiejętność rzemiosła i uprawy ziemi. 

Był też twórcą podstępu. Według mitologii greckiej zdarzenie miało podczas uczty, na której miało zostać zdecydowane, jaka część zwierzęcia ofiarnego będzie przypadać bogom, a jaka ludziom.

Prometeusz, pragnąc zapewnić ludziom jak najlepszy los, postanowił wprowadzić w błąd Zeusa

Przygotował dwa stosy:

 • w jednym umieścił mięso zwierzęce owinięte nieatrakcyjnym tłuszczem
 • w drugim umieścił kości zawinięte w tłuszcz, tak aby wyglądały na bardziej kuszące

Następnie poprosił Zeusa, aby wybrał, która część będzie przeznaczona dla bogów, a która dla ludzi, dobrze wiedząc, że wybór ten będzie miał długofalowe konsekwencje.

Zeus, skuszony lepiej prezentującym się stosem, wybrał ten z kośćmi, co automatycznie przydzieliło ludziom mięso zwierząt. 

Kiedy odkrył, że został oszukany przez Prometeusza, jego gniew był ogromny. To zdarzenie przyczyniło się nie tylko do długotrwałej niechęci Zeusa do tytana.

Jako konsekwencja oszustwa, Zeus zdecydował się ukarać ludzkość, między innymi poprzez stworzenie Pandory, pierwszej kobiety, która miała przynieść na świat ludzki wszelkie zło. 

Co więcej, to wydarzenie doprowadziło do jeszcze większej konfrontacji między Prometeuszem a Zeusem, która ostatecznie skutkowała przykuciem Prometeusza do skały.

Mit o Prometeuszu — streszczenie i plan wydarzeń

Mit o Prometeuszu — streszczenie szczegółowe

Prometeusz, syn tytana Japeta i nimfy Klymene otrzymał zadanie stworzenia człowieka i nadania mu różnych cech i umiejętności. 

Prometeusz zabrał się za stworzenie człowieka, kształtując go z gliny i nadając mu iskrę życia.

Prometeusz, widząc, że ludzie są słabi i nie mają środków do przetrwania, postanowił pomóc im, dając im ogień

Ogień był symbolem wiedzy, cywilizacji oraz narzędziem, które pozwalało ludziom gotować jedzenie, ogrzewać się i bronić przed dzikimi zwierzętami. 

By zdobyć ogień, Prometeusz podstępem wszedł na Olimp i ukradł go.

Działanie Prometeusza wywołało gniew Zeusa, króla bogów, który obawiał się, że z ogniem ludzie staną się zbyt potężni i niezależni. 

W odwecie Zeus postanowił ukarać zarówno Prometeusza, jak i ludzkość. 

Dla ludzi stworzył Pandorę, pierwszą kobietę, która przyniosła ze sobą puszkę pełną zła, cierpień i wszelkiego rodzaju nieszczęść, które rozlały się po świecie, gdy Pandora otworzyła puszkę z ciekawości.

Prometeusz został skazany na wieczne cierpienie. Zeus kazał przykuć go do skały na Kaukazie, gdzie każdego dnia orzeł (lub według niektórych źródeł sęp) przybywał, by wyjadać jego wątrobę, która regenerowała się nocą, sprawiając, że cierpienie było wieczne

Ten okrutny los trwał przez wieki, aż w końcu Herakles uwolnił Prometeusza i zabił ptaka.

Mit o Prometeuszu według Parandowskiego, jak i w całej tradycji greckiej, jest symbolem poświęcenia, buntu przeciwko autorytetom oraz dążenia do postępu i dobra ludzkości, mimo osobistych konsekwencji. 

Postać Prometeusza została uwieczniona nie tylko w mitologii, ale i w literaturze, sztuce czy filozofii, stając się archetypem bohatera, który cierpi za swoje ideały i miłość do ludzi. 

Opowieść ta przypomina o ciągłym dążeniu człowieka do wiedzy i doskonałości, a także o cenach, które czasami trzeba za to zapłacić.

Mit o Prometeuszu streszczenie szczegółowe

Mit o Prometeuszu — plan wydarzeń

Plan wydarzeń mitu o Prometeuszu przedstawia kluczowe punkty tej klasycznej opowieści z mitologii greckiej:

 1. Zadanie stworzenia człowieka — Prometeusz otrzymuje od bogów zadanie stworzenia człowieka i nadania mu cech.
 2. Stworzenie człowieka — Prometeusz tworzy człowieka z gliny i nadaje mu życie.
 3. Ogień dla ludzkości — aby pomóc nowym stworzeniom, Prometeusz kradnie ogień z Olimpu i daje go ludziom.
 4. Gniew Zeusa — Zeus, wściekły z powodu kradzieży ognia, postanawia ukarać Prometeusza i ludzkość.
 5. Stworzenie Pandory — Zeus każe Hefajstosowi stworzyć Pandorę, pierwszą kobietę, która ma przynieść nieszczęście i zło ludzkości.
 6. Puszka Pandory — Pandora otwiera puszkę, uwalniając wszelkie zło na świat, ale na dnie puszki pozostaje nadzieja.
 7. Kara dla Prometeusza — Zeus każe przykuć Prometeusza do skały na Kaukazie, gdzie jego wątroba jest codziennie wyjadana przez orła.
 8. Uwolnienie Prometeusza — Herakles zabija orła i uwalnia Prometeusza.

Mimo uwolnienia, mit kończy się na refleksji nad konsekwencjami buntu Prometeusza i jego wpływu na los ludzkości.

Ta sekwencja wydarzeń podkreśla kluczowe motywy w mitologii greckiej, takie jak bunt przeciwko bogom, cierpienie jako skutek wyborów moralnych, oraz nieodłączną rolę nadziei w ludzkiej egzystencji.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Mit o Prometeuszu — prometeizm

Prometeizm to pojęcie filozoficzne i kulturowe inspirowane postacią Prometeusza, tytana z greckiej mitologii, który zdecydował się zaryzykować gniew Zeusa, aby dać ludzkości ogień, symbol wiedzy, cywilizacji i postępu. 

Ten mit stał się fundamentem dla postawy prometejskiej, której centralnym motywem jest bunt przeciwko ograniczeniom, poszukiwanie wiedzy, dążenie do wolności, postępu i poprawy losu ludzkości, często wbrew autorytetom lub przeciwnościom.

Prometeizm odnosi się do następujących aspektów i wartości:

 • Bunt i niezależność – prometeizm podkreśla wartość buntu przeciwko niesprawiedliwości, tyranii czy ograniczeniom wiedzy i wolności.
 • Poświęcenie – tytan ponosił konsekwencje swoich działań, będąc skazanym na wieczne cierpienie. Idea prometeizmu uwypukla gotowość do poświęceń na rzecz wyższych idei czy dobra ogółu.
 • Pragnienie wiedzy i postępu – dając ludzkości ogień, Prometeusz symbolizuje ludzką ciekawość, dążenie do nauki, rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego.
 • Humanizm i optymizm – w centrum prometeizmu leży wiara w potencjał ludzki, możliwość poprawy kondycji ludzkiej oraz przekonanie, że człowiek może kształtować swój los i środowisko.
 • Solidarność z ludzkością – Prometeusz działał z altruistycznym zamiarem pomocy ludziom. W tym sensie prometeizm podkreśla solidarność, empatię i działanie na rzecz dobra wspólnego.

Prometeizm znalazł odzwierciedlenie w wielu dziedzinach kultury, literatury, filozofii i polityki.

W literaturze romantycznej postać Prometeusza często była wykorzystywana jako symbol buntu i twórczej siły artysty — np. w dramacie Mickiewicza Dziady cz. III.

Mit o Prometeuszu — prometeizm

Matura – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!