Miłość jako siła motywująca do działania — opracowane pytanie jawne na maturę ustną

Miłość jako siła motywująca do działania — gotowe pytanie jawne na maturę ustną z języka polskiego na przykładzie Lalki i kilku innych kontekstów.

Miłość jako siła motywująca do działania pytania jawne matura ustna polski

Miłość jako siła motywująca do działania — jak podejść do tego pytania, gdy zobaczysz takie polecenie w maju przed komisją egzaminacyjną?

Z jednej strony temat miłości wydaje się być banalny, bo do głowy przychodzi od razu milion pomysłów (miłość do ojczyzny, matki do dziecka, czy typowo romantyczne uczucie), ale taki nagły przypływ przykładów może też wprowadzić niepotrzebny chaos na maturze, gdy dodatkowo pojawia się jeszcze stres.

Ale spokojnie, niczego się nie bój. W tym artykule postaramy się wspólnie uporządkować ten motyw i stworzyć koncepcję całej wypowiedzi na egzamin ustny, od wstępu, przez konkretne przykłady, po podsumowanie i zakończenie.

Miłość jako siła motywująca do działania pytania jawne matura ustna polski

Miłość jako siła motywująca do działania — wstęp

Miłość jest jednym z najpotężniejszych uczuć, które mogą napędzać człowieka do działania i motywować do zmiany swojego życia, czy nawet codziennego postępowania. 

To pragnienie bliskości i zaangażowania emocjonalnego jest powszechne w literaturze, gdzie pisarze często eksplorują tę tematykę (nawet jako główny wątek dzieł).

Dziady, Kordian, Pan Tadeusz, Romeo i Julia — te przykłady z lektur same nasuwają się do głowy, ale zaczniemy od lektury, do której wymagane jest odwołanie w tym pytaniu — chodzi oczywiście o Lalkę.

Jednym z wybitnych przykładów jest powieść „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa. W tej historii miłość pełni rolę kluczową, motywującą bohaterów do podejmowania ryzyka, zmiany wartości w życiu i poświęceń. 

Przyjrzyjmy się głównym wątkom powieści, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób miłość wpływa na decyzje bohaterów i staje się motywującą siłą do działania (jak pewnie już podejrzewasz, skupimy się głównie na uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej).

Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość jako siła motywująca do działania — pełne pytanie jawne

Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matura ustna — przydatne linki

Zanim zaczniemy opracowanie zagadnienia miłość jako siła motywująca do działania, chcę przekazać Ci kilka ważnych miejsc, do których warto zajrzeć przed maturą ustną z języka polskiego.

Miłość jako siła motywująca do działania — Lalka jako kontekst

„Lalka” Bolesława Prusa to powieść, która ukazuje życie warszawskiego mieszczaństwa w drugiej połowie XIX wieku

Głównym bohaterem jest Stanisław Wokulski, człowiek o ambicjach i niezwykłej determinacji w dążeniu do celów (zwłaszcza biznesowych). 

Przedstawiony jest jako postać przełomowa między romantyzmem a pozytywizmem, co wpływa na jego sposób postrzegania miłości i jej wpływu na działanie.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Miłość jako siła motywująca do działania w życiu Wokulskiego

Stanisław Wokulski, główny bohater „Lalki”, doświadcza miłości jako niewątpliwego motywatora do działania

Jego uczucie koncentruje się na Izabeli Łęckiej, arystokratce, która z czasem staje się dla niego sensem życia. 

Wokulski, pochodzący z klasy mieszczańskiej, zdaje sobie sprawę, że jego pochodzenie stanowi przeszkodę w zdobyciu serca Izabeli. 

Jednakże wiara w moc miłości skłania go do podjęcia ryzyka i rozpoczęcia działań, które pozwolą mu finalnie zbliżyć się (przynajmniej tak się wydawało mężczyźnie) do ukochanej.

Wokulski decyduje się na wyjazd do Bułgarii, gdzie prowadzi interesy handlowe, aby zdobyć majątek, który zapewni mu status i pozycję społeczną, których potrzebuje, by zostać zauważony przez środowisko arystokrackie i zaimponować Izabeli. 

Niestety spływające zaproszenia na salony, dostrzeżenie majątku przez innych, wykupienie kamienicy Łęckich za 90 tysięcy rubli, czy zainwestowanie w klacz wyścigową nie pomogły.

Izabela Łęcka wciąż uważała Stanisława za zwykłego dorobkowicza, który zdobył swój majątek jedynie dzięki sprytowi i pozostaje niegodny wyższych sfer. Wciąż traktowała mężczyznę z ironią i dystansem.

Miłość jako siła motywująca do działania — zmiana życia

Miłość do Izabeli nie tylko napędza Wokulskiego do zdobywania majątku, ale także wpływa na zmianę jego postawy życiowej. 

To dążenie do zdobycia miłości i zyskania uznania ze strony Izabeli powoduje, że Wokulski redefiniuje swoje priorytety i zmusza go do rezygnacji z pewnych aspektów swojego życia.

Miłość jako siła motywująca do działania matura ustna pytania jawne

Miłość jako siła motywująca do działania — konsekwencje

Miłość Wokulskiego do Izabeli nie tylko motywuje go do działania, ale także niesie ze sobą poważne konsekwencje

Wokulski poświęca swoją godność, honor, biznes i relacje z przyjaciółmi, aby zdobyć względy ukochanej

Jego obsesja na punkcie Izabeli prowadzi do izolacji społecznej i alienacji od innych ludzi. 

Miłość staje się dla niego siłą, która kształtuje całe jego życie i determinuje większość jego decyzji (także tych negatywnych — próba samobójcza).

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Miłość jako siła motywująca do działania w innych dziełach literackich

„Lalka” nie jest jedynym dziełem literackim, które ukazuje miłość jako motywującą siłę do działania

W innych utworach literackich również pojawiają się przykłady, gdzie miłość prowadzi do podjęcia ryzyka, zmiany charakteru czy nawet poświęceń.

Na przykład, w dramacie Williama Szekspira „Romeo i Julia”, miłość między tytułowymi bohaterami staje się motywacją do zmiany swojego życia i podejmowania działań, które mają na celu utrzymanie tej miłości pomimo przeciwności losu. 

Miłość ostatecznie prowadzi do poświęceń, a nawet do tragicznego zakończenia.

W powieści Henryka Sienkiewicza „Potop”, miłość bohatera Andrzeja Kmicica do Oleńki Billewiczówny staje się motywacją do zmiany postępowania i przemiany wewnętrznej. 

Kochając Oleńkę, Kmicic decyduje się na walkę o swoją ojczyznę i wyrzeczenie się wcześniejszego życia awanturnika.

W Potopie pojawia się również wątek narodowego patriotyzmu, który można interpretować jako rodzaj miłości do ojczyzny, która motywywała do walki.

Bohaterowie, w tym Kmicic, podejmują działania w imię miłości do Rzeczypospolitej, co jest ważnym motywem w całej powieści.

Miłość jako siła motywująca do działania — Romeo i Julia

W tragedii „Romeo i Julia” Williama Szekspira, miłość pełni rolę jednej z najważniejszych sił motywujących do działania.

Historia młodej pary zakochanej w sobie, pomimo konfliktu między ich rodzinami, ukazuje zarówno pozytywny, jak i destrukcyjny wpływ tej emocji na ich postępowanie.

Romeo i Julia doświadczają natychmiastowego zakochania, co staje się impulsem do podejmowania ryzykownych działań.

Ich miłość inspiruje ich do tajemniczych spotkań pod osłoną nocy i planowania wspólnego życia, pomimo przeciwności losu. Ta silna więź staje się motywacją do pokonywania barier społecznych (publiczne konflikty na placu w Weronie), religijnych (potajemny ślub) i rodzinnych (spór między rodami Kapuletich i Montekich).

Jednak miłość między Romeem a Julią prowadzi również do destrukcyjnych skutków. Konflikt między rodzinami Montekich i Kapuletów sprawia, że ich uczucie jest zakazane, co wywołuje tragedię.

Tragiczne wydarzenia takie jak śmierć Tybalta, wygnanie Romea czy ostateczne samobójstwo pary, ukazują, że miłość może być także źródłem tragedii.

„Romeo i Julia” to nie tylko opowieść o pięknej miłości, ale także refleksja nad wpływem uczuć na nasze decyzje i postępowanie.

W tym kontekście Szekspir ukazuje miłość jako motywującą siłę, która może prowadzić do zarówno pozytywnych (pojednanie rodów), jak i tragicznych (śmierć młodych) wydarzeń w ludzkim życiu.

Miłość jako siła motywująca do działania — inne przykłady i konteksty

  • Mały Książę – miłość jako siła motywująca do działania skłoniła Małego Księcia do podróży, podczas której nieustannie rozmyślał o swojej ukochanej roślinie. Podczas wędrówek zrozumiał, że inne kwiaty nie równają się jego róży. Z pewnością róża wielokrotnie denerowała Małego Księcia, miała swoje humorki, ale to właśnie ona motywowała go do podejmowania działań.
  • Antygona – kobieta z miłości do swoich braci była w stanie sprzeciwić się prawu, by z honorem i godnością pożegnać bliskich. Miłość do nich motywowała ją do odważnych działań, które narażały bohaterkę na niebezpieczeństwo.
  • Pieśń o Rolandzie – miłość jaki siła motywująca do działania występuje w utworze w charakterze gotowości poświęcenia dla ojczyzny, Roland nawet w momencie przed śmiercią okazuje szacunek swojemu krajowi oraz Bogu, pozostaje lojalny swojemu władcy.
  • Kamienie na szaniec – w lekturze Aleksandra Kamińskiego widzimy również silną miłość młodych bohaterów do ojczyzny. Stanowili oni wzór dla innych, a patriotyzm stale napędzał ich do kolejnych działań (rozwieszanie plakatów, konspiracyjna walka z wrogiem ojczyzny).
  • Reduta Ordona – miłość jako siła motywująca do działania może być interpretowana jako silne przywiązanie do swojej ojczyzny i chęć poświęcenia się dla niej. W beznadziejnej sytuacji Ordon widząc przewagę wroga, wysadza redutę w powietrze.
Miłość jako siła motywująca do działania kontekst Mały Książę matura ustna

Miłość jako siła motywująca do działaniapodsumowanie

Miłość jest niezwykłym uczuciem, które może być motywującą siłą do działania. 

W powieści „Lalka” Bolesława Prusa miłość sprawia, że główny bohater, Stanisław Wokulski, podejmuje ryzyko, dokonuje zmian w swoim życiu i poświęca wiele dla zdobycia serca Izabeli Łęckiej

Miłość nie tylko motywuje go do zdobywania majątku i wpasowania się w wyższe sfery, ale także powoduje zmiany w jego priorytetach i wartościach. 

Podobnie miłość pełni ważną rolę w innych dziełach literackich, gdzie prowadzi bohaterów do podejmowania ryzyka, zmiany charakteru czy nawet poświęceń (w skrajnych przypadkach także śmierci). 

Miłość jest niezwykłą siłą, która potrafi napędzić człowieka do działań, których bez niej by nie podjął.

Miłość jako siła motywująca do działania – z tym zdaniem ciężko się nie zgodzić. Ale należy także zauważać, że działania mogą mieć pozytywne, ale także negatywne skutki.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!

Artykuł zawiera: Miłość jako siła motywująca do działania — opracowane pytanie jawne na maturę ustną.