Matura ustna — czyli jak zdałem na 95%!

Matura ustna — budzi wiele emocji, ale tak naprawdę to najłatwiejszy egzamin, który w zasadzie nie ma większego znaczenia w przyszłości!

Matura ustna 2024, jak zdać ustną, pytania jawne 2024

Matura ustna — do dziś pamiętam pierwszy stres, gdy nauczyciel polskiego zapowiedział, że zrobimy sobie próbny egzamin ustny na lekcji. Zupełnie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Stresowało mnie odpowiadanie przed całą klasą, a jeszcze bardziej przed komisją egzaminacyjną w maju.

W zasadzie taka reakcja to nic dziwnego. Do tej pory, oprócz recytacji wierszyków w podstawówce i szybkiego przepytywania z tablicy Mendelejewa na chemii, nikt nie miał doświadczenia w odpowiedziach ustnych.

W Internecie można przeczytać wiele na temat matur ustnych — ale jak to wygląda w rzeczywistości? Czy komisja za wszelką cenę chcę nam utrudnić zdanie matury? Czy można napisać sobie wszystko na kartce przed wypowiedzią?

Postaram się swoimi słowami przekazać Ci najważniejsze spostrzeżenia z mojej perspektywy. Tak jak podpowiada tytuł i poniższa grafika — zdałem maturę ustną w 2018 roku (jeszcze w starej formule) na 95%, czyli 38/40 punktów.

Czy się spodziewałem takiego wyniku? Ani trochę! Cały się trząsłem przed wejściem do sali i miałem totalną pustkę w głowie. Jakim cudem uzyskałem taki wynik?

Zaraz się z Tobą wszystkim podzielę. Ale zanim zaczniemy, już teraz Ci obiecuję, że zdasz maturę ustną z palcem w nosie. Wystarczy, że umiesz mówić (najlepiej z jakimś mniejszym lub większym sensem).

Jak zdać maturę z polskiego?

W maju 2023 roku prowadziłem dla maturzystów serwer na Discordzie, na którym zdający dzielili się swoimi wynikami i pytaniami, które trafili.

Praktycznie wszyscy zdali i to z wysokimi wynikami, a obawiali się prawdopodobnie jeszcze bardziej niż Ty teraz, czytając ten wpis.

A teraz, żeby nie było, że staram się tutaj uskuteczniać jakieś motywacyjne gadki — według danych CKE 99,6% zdających maturzystów w nowej formule zaliczyło ustny bez większych problemów.

Czy da się nie zdać matury ustnej?

Jak wspomniałem wcześniej, w teorii można nie zdać matury ustnej, ale pod warunkiem, że zupełnie nic nie powiesz albo Twoja wypowiedź będzie zupełnie nie na temat.

Recepta jest prosta. Wylosujesz obraz – mów o obrazie jak najwięcej, zwróć uwagę na szczegóły, po porostu opisz, co widzisz, dołóż do tego interpretację i 30% masz w kieszeni.

Weź pod uwagę, że komisja nie jest twoim wrogiem! Zazwyczaj osoby, które będą siedzieć na przeciwko chcą, żeby wszyscy zdali, nawet starają się często naprowadzić na temat i trochę pomóc.

Ile trzeba mieć z matury ustnej?

 • punkty do zdobycia dla starej podstawy 2015: 40
 • punkty do zdobycia dla nowej podstawy 2023: 30

Żeby zdać ustną potrzeba przekroczyć próg 30% punktów.

Matura ustna 2024 – kiedy?

W maju 2024 roku egzaminy ustne będą odbywały się:

 • od 11 do 16 maja (oprócz 12 maja)
 • od 20 do 25 maja

Część szkół przeprowadza matury ustne w soboty. Dzień swojego egzaminu poznasz z wyprzedzeniem. Najczęściej w szkole wywieszana jest kartka z listą osób przypisanych do danego dnia.

Co się zdaje na maturze ustnej?

Na maturze ustnej każda osoba musi przystąpić do egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (w większości angielski). Oprócz tego można zdawać z:

 • języka mniejszości narodowych
 • języka łemkowskiego
 • język kaszubskiego

Jak wygląda przebieg matury ustnej?

W szkole nie doświadczysz emocji, ani warunków, jakie czekają Cię na maturze ustnej. Zostawiam poniżej krótki mareriał od CKE z przykładowym procesem.

Pytania jawne matura 2024

Całą listę pytań jawnych przeczytasz tutaj:

Matura ustna 2024 wszystkie pytania jawne – jakie będą pytania na maturze ustnej?

Przykładowe opracowania pytań jawnych

Przygotowałem już wcześniej kilka pytań z podziałem na wstęp, argumenty, przywołanie kontektów i zakończenie wypowiedzi.

Aby przygotować się do matury ustnej z języka polskiego, warto zapoznać się z tematami egzaminacyjnymi i regularnie ćwiczyć monologi oraz odpowiadać na pytania dotyczące literatury, kultury i języka polskiego. Praktyka w formułowaniu argumentów i płynne wypowiadanie się przyczynią się do sukcesu na maturze ustnej.

Ważne jest także zapoznanie się z najważniejszymi dziełami literackimi i autorami.

Ważnym aspektem przygotowania do matury ustnej z języka polskiego jest również analiza tekstów literackich pod kątem ich treści, stylu i kontekstu historycznego. Ważne jest zrozumienie głównych motywów i symboli w utworach literackich, aby móc w pełni interpretować dzieła podczas egzaminu.

Ponadto warto zapoznać się z różnymi nurtami literackimi i ich przedstawicielami, aby móc wzbogacić swoje odpowiedzi podczas matury ustnej. Pamiętaj, że podczas egzaminu warto być pewnym siebie i jasno wyrażać swoje myśli, dlatego regularne próby przed egzaminem będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Powodzenia w przygotowaniach!

Należy również pamiętać, że umiejętność analizy wierszy i prozy jest kluczowa dla sukcesu na maturze ustnej z języka polskiego. Warto zwrócić uwagę na ukryte znaczenia, metafory i kontrasty w literackich utworach. Dodatkowo warto zapoznać się z najważniejszymi okresami literackimi, takimi jak romantyzm, pozytywizm czy modernizm, ponieważ egzamin może wymagać interpretacji utworów z różnych epok.

Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego powinno również obejmować regularne czytanie i analizowanie tekstów literackich, aby rozwijać umiejętność interpretacji i argumentacji. Ważne jest również korzystanie z różnych źródeł, takich jak przewodniki literackie i krytyczne opracowania, aby poszerzać swoją wiedzę na temat literatury. Powodzenia w nauce i przygotowaniach do matury ustnej!

Egzamin maturalny jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego ucznia. Matura ustna z języka polskiego, choć trwa zaledwie pół godziny, może wywoływać duże emocje i stres. Warto jednak pamiętać, że odpowiednie przygotowanie do tego egzaminu może znacznie zmniejszyć napięcie i pozwolić na odniesienie sukcesu.

Pytania niejawne matura ustna

Pokażę Ci kilka przykładów pytań niejawnych z materiałów pomocniczych od CKE.

Pytanie niejawne – przykład 1

Nietrwałość istnienia jako temat tekstów kultury. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego.

Matura ustna pytania niejawne
Wiesław Wałkuski, Vanitas [plakat], 1996.

Określenie problemu: Nietrwałość istnienia jest przedmiotem zainteresowania literatury i sztuki różnych epok. Jest to jeden z fundamentalnych tematów wypowiedzi artystycznych.

Postawienie tezy: Artystów fascynuje zjawisko upływu czasu, przemijania, odchodzenia w wieczność.

Argumentacja:

 • Przedstawienie za pomocą symbolu – symboliczne zobrazowanie nietrwałości istnienia można dostrzec na plakacie Wiesława Wałkuskiego pochodzącym z wystawy Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Przedstawiona jest na nim postać kobieca, ubrana w sposób wyszukany (czerwona suknia, koronkowe ozdoby, biżuteria – pierścień, kolczyki i naszyjnik z pereł), która trzyma w ręku, niczym lustro lub zasłonę obraz przedstawiający piękną twarz kobiety skontrastowaną z czaszką. Piękno, młodość, witalność, (wizerunek żywej kobiety) zderzone zostają z atrybutami śmierci i przemijania (czaszka w tle obrazu i na pierścieniu kobiety). Dodatkowo rama obrazu stanowi wyraźne nawiązanie do barokowych portretów trumiennych. Artysta zwraca uwagę, że śmierć wpisana jest w życie ludzkie, człowiek żyje z perspektywą śmieci w tle, wartości materialne przemijają. To nawiązanie do trwałej obecności w kulturze motywów wanitatywnych.
 • Przedstawienie za pomocą alegorii – w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią tytułowa bohaterka przedstawiona jest alegorycznie jako rozkładające się ciało kobiety – „chuda, blada, żółte lice”. Śmierć rozmawia z Mistrzem Polikarpem, opowiada mu o swoim pochodzeniu, roztacza przed nim wizję końca życia, zwraca uwagę na równość wszystkich wobec niej (motyw dance macabre).

Podsumowanie: symbol i alegoria jako środki wyrazu obrazujące trudny do wyrażenia w literaturze i sztuce problem nietrwałości istnienia (śmierć budzi niepokój, jest tajemnicą). Różna wymowa dzieł artystycznych przedstawiających przemijanie – podkreślają wartość ludzkiego życia albo podważają sens ludzkich zabiegów o przedłużenie egzystencji.

Pytania niejawne – przykład 2

Czy teksty kultury mogą zachęcać człowieka do czynienia dobra? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego.

José Tapiró y Baró, Miłosierny Samarytanin

Wstęp:

 • Po co ludzie tworzą dzieła sztuki? Czy tylko po to, żeby je podziwiać?
 • Sztuka odgrywa ważną rolę w kwestii propagowania pewnych postaw
  społecznych – kształtuje świat wartości.

Teza: Tekst kultury może zachęcać człowieka do czynienia dobra.

Argumentacja:

 • Źródłem obrazu jest Biblia. Ewangelie zachęcają do czynienia dobra, np. właśnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Cierpiący człowiek został napadnięty przez zbójców, którzy zostawili go na wpół umarłego. Poszkodowanego mijają, nie udzielając mu pomocy, zarówno kapłan, jak i lewita. Samarytanin, który pochodzi z narodu wrogo nastawionego do narodowości poszkodowanego, zawozi rannego do gospody, gdzie się nim dalej zajmuje, a nawet zostawia pieniądze na opiekę nad nim.
 • Na pierwszym planie obrazu widać wyraźnie oświetlone postacie dwóch mężczyzn – jeden (leżący) wygląda na chorego, drugi (klęczący przy nim) niesie mu pomoc.
 • Postać mężczyzny cierpiącego wyraża bezsilność: ma opuszczoną głowę i przymknięte oczy.
 • Mężczyzna udzielający pomocy to człowiek starszy, ma siwe włosy i brodę, nosi porządne ubranie, wygląda dostojnie i szlachetnie. Jego postawa budzi zaufanie: troskliwie obejmuje głowę leżącego i ociera jego czoło chustką, chce mu ulżyć w cierpieniu. Twarz niosącego pomoc jest skupiona, emanuje z niej dobro i życzliwość.
 • W oddali widać zarysy miasta oraz oddalających się obojętnie ludzi.
 • Wyobrażenie to, inspirowane ewangeliczną przypowieścią, może dla odbiorcy stanowić wzorzec zachowania się w sytuacji, w której spotka on człowieka potrzebującego pomocy.

Podsumowanie: Artystyczne teksty kultury pełnią przede wszystkim funkcję estetyczną, ale niektóre z nich mogą też dodatkowo propagować pozytywne wartości wychowawcze – np. zachęcać człowieka do czynienia dobra poprzez pokazywanie mu odpowiednich wzorców postępowania w sytuacjach trudnych.

Zasady egzaminu

Podsumujmy sobie teraz najwazniejsze informacje techniczne:

 • Matura ustna z języka polskiego w formule 2023 różni się od poprzednich lat.
 • W roku 2023 wprowadzono pytania jawne, obok tradycyjnych pytań niejawnych.
 • Egzamin trwa około 30 minut, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.
 • Próg zdawalności to 30 procent.

Egzamin ustny składa się z kilku etapów

 • Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z dwóch zadań. Jedno zadań dotyczy lektury obowiązkowej, a drugie innych tekstów kultury.
 • Na przygotowanie odpowiedzi uczeń ma 15 minut, w których może stworzyć notatki i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia.
 • Następnie ma około 10 minut na wygłoszenie wypowiedzi monologowej, opartej na przygotowanym materiale.
 • Na koniec uczeń odpowiada na pytania egzaminatorów, na co przewidziano około 5 minut.

Czy można mieć swoje notatki na maturze ustnej?

Tak! Tak! I tak! Teraz proszę o uwagę. To chyba najwazniejszy moment całego wpisu. Podczas przygotowania swojej wypowiedzi życia masz do dyspozycji kartkę, długopis, ale przede wszystkim czas dla siebie. Wykorzystaj go jak najlepiej. Zrób sobie taką notatkę, żeby pamiętać o wszystkim, co chcesz powiedzieć.

Napisz sobie wielkimi literami wstęp, tezę, którą przyjmiejsz. Znajdź 2/3 argumenty. Na koniec porównaj swoją notatkę z poleceniem – czy zgadza się kontekst, czy odwołałeś/łaś się do obowiązkowego fragmentu.

A gdy przyjdzie czas na wypowiedź to po prostu mów – nie zwracaj uwagi na nic innego, realizuj punkty ze swojej notatki, jeśli wpadnie Ci jakaś dodatkowa myśl to ją dodaj. Opisuj argumenty własnymi słowami, nie musisz używać jakichś wyszkuwanych zwrotów.

Jak przygotować się do egzaminu?

1. Poznaj wymagania programowe

Przede wszystkim warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami programowymi obowiązującymi na maturze z języka polskiego.

Sprawdź, jakie lektury są objęte programem i jakie zagadnienia mogą pojawić się na egzaminie. Skoncentruj się na głównych tematach i motywach występujących w tych utworach. Przyda się chociaż podstawowa wiedza z najwazniejszych lektur – Lalka, Pan Tadeusz, Dziady, Wesele.

2. Powtórz lektury obowiązkowe

Lektury obowiązkowe stanowią istotną część egzaminu. Przeczytaj je uważnie i zwróć uwagę na kluczowe wątki, postacie i przesłania. Zrób sobie notatki, aby łatwiej było Ci odnaleźć się w treści utworów podczas egzaminu. Jeśli nie masz takich to:

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

3. Ćwicz wypowiedzi monologowe

Przygotuj kilka wypowiedzi monologowych na temat różnych zagadnień związanych z literaturą, kulturą i językiem polskim.

Ćwicz ich wygłaszanie w domu przed lustrem lub przed bliskimi osobami. Staraj się utrzymać płynność mówienia i klarowność przekazu. Nastaw sobie stoper na kilka minut, wymyśl dowolny temat i układaj sobie w myślach monolog.

4. Ćwicz odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

Przygotuj się do odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, zarówno jawne, jak i niejawne. Ćwicz udzielanie konkretnych i zwięzłych odpowiedzi, które będą dobrze argumentowane i oparte na konkretnych przykładach.

5. Zadbaj o odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną

Przed egzaminem ważne jest, aby zadbać o odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną. Wyśpij się, weź butelkę wody, głęboki oddech i zaufaj sobie, będzie git.

Podsumowanie

Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego wymaga od ucznia odpowiedniego planowania, systematycznego powtarzania materiału i opanowania odpowiednich technik komunikacji. Ważne jest również dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną.

Jeśli skutecznie zastosujesz się do powyższych wskazówek, z pewnością będziesz gotowy na egzamin i będziesz mógł odnieść sukces na miarę swoich możliwości i oczekiwań. Gwarantuję Ci, że w maju z uśmiechem wspomnisz cały ten stres. Życzę setki na maturze i jeszcze więcej setek po maturze!

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce “Darmowe materiały”. Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu. Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju? Wszystko co musisz umieć na maturę z polskiego + plan nauki na 20 dni!

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu, sam zdałem pisemny na 77% i ustny na 95%. W całym pakiecie znajdziesz WSZYSTKIE lektury, pojęcia, omówienie epok, przykładowe prace pisemne, rozwiązane arkusze.