Matura próbna grudzień 2023 polski — odpowiedzi

Matura próbna grudzień 2023 – gotowe rozwiązania i odpowiedzi zgodne z wymaganiami CKE na maturę z języka polskiego.

Matura próbna grudzień 2023 polski — odpowiedzi

Czołem maturzyści! Niedawno odbyła się matura próbna z języka polskiego (dokładnie 6 grudnia 2023 roku).

CKE na swojej stronie zamieściło przykładowe odpowiedzi do tego arkusza, dzisiaj wspólnie je sobie przeanalizujemy.

Jeśli wszystko już gotowe, to możemy zaczynać. Rozwiązywanie zadań to najlepsza forma powtórki przed maturą, tym bardziej że nowa formuła 2023 nie ma jeszcze zbyt wielu materiałów do przygotowań.

Matura próbna grudzień 2023 polski — odpowiedzi

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Zadanie 1 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Słowo pisane może zmieniać (wzmacniać lub osłabiać) siłę wyrazu, którą ma słowo mówione.
 • Słowu pisanemu nie towarzyszą np. gesty (mimika/intonacja/akcent), które wyróżniają (wzmacniają) znaczenie słowa mówionego.
 • Słowo pisane (drukowane) nie oddaje emocji zawartych w tekście tak dobrze, jak mowa (która posługuje się np. intonacją/recytacją)

Zadanie 2.1 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Pismo umożliwiło zgromadzenie i zapisanie wiedzy dla kolejnych pokoleń.
 • Dzięki pismu możemy poznać starożytne cywilizacje.
 • Pismo powoduje, że języki nie giną.

Zadanie 2.2 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Jan Parandowski uważa podobnie. Według niego dzięki pismu można poznać dzieła dawnych twórców, czasem zapomnianych.
 • Tak. Parandowski pisze, że wynalezienie druku pozwoliło przetrwać książkom i utworom literackim.

Zadanie 3 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Tak, oba przykłady odwołujące się do kultury Chin świadczą o tym, że starożytni Chińczycy darzyli pismo wielkim szacunkiem. Diringer pisze o tym, że przypisywali oni pismu boskie pochodzenie, natomiast Parandowski podkreśla, że nadawali mu piękną i wyszukaną formę.
 • Nie. Dringer odwołuje się do kultury Chin, żeby potwierdzić wagę i ponadczasową doniosłość pisma w kulturze. Natomiast Parandowski za pomocą odniesienia do kultury Chin pokazuje kontrast pomiędzy współczesnością, w której pismo/druk jest domeną pospolitości, a przeszłością, w której było przejawem piękna. 

Zadanie 4 – matura próbna grudzień 2023

 • Odpowiedź: PRAWDA, PRAWDA

Zadanie 5 – matura próbna grudzień 2023

Bardzo ważne zadanie! Polega ono na napisaniu notatki syntetyzującej, opierając się na obu tekstach.

Przykład numer 1 (83 wyrazy):

Obaj autorzy zgadzają się, że pismo ma duże znaczenie dla kultury. David Diringer wskazuje przede wszystkim na zalety. Zaznacza, że dzięki pismu można utrwalać wiedzę i przekazywać ją innym ludziom bez względu na ograniczenia, np. czasu i przestrzeni. Natomiast Jan Parandowski nie tylko dostrzega zalety słowa pisanego, które utrwala i zachowuje dla potomności cenne przekazy literackie, ale także zauważa jego wadę. Podkreśla, że pismo zmieniło dynamikę słów, ponieważ słowom w przekazie ustnym towarzyszyły m.in. intonacja czy akcent, które wpływają na sposób odbioru tekstu.

Przykład numer 2 (86 wyrazów):

W artykule Davida Diringera słowo pisane odgrywa pierwszorzędną rolę w rozwoju kultury. Pismo jest uznawane za graficzne odbicie języka mówionego, które zachowuje swoją trwałość, dzięki temu historia nie zostaje zapomniana. Natomiast w tekście Jana Parandowskiego słowo pisane zostało przedstawione jako coś potrzebnego, jednakże również negatywnego dla rozwoju kultury. Masowość druku pozbawia literaturę unikalności. Litery na papierze nie są w stanie oddać pełnego sensu poezji. Autorzy – mimo odrębnego zdania na temat wpływu pisma na kulturę – zgadzają się w tym, że jest to kluczowe narzędzie we współczesnym świecie.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Zadanie 6 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Obaj twórcy twierdzą, że cnota jest źródłem szczęścia człowieka – Kochanowski uważa, że cnotliwy człowiek ma otwartą drogę do raju, zaś Seneka głosi, że dzięki cnocie człowiek staje się wolny.
 • Obaj twórcy podkreślają, że cnota stawia przed człowiekiem wymagania: Seneka twierdzi, że trzeba doskonalić się w zachowaniu postawy stoickiej, zaś Kochanowski podkreśla, że trzeba być patriotą.

Zadanie 7 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • W wierszu Matka Boska stoi pod krzyżem, a w tekście 1. Matka Boska trzyma martwe ciało Jezusa na swych kolanach. 
 • W tekście 2. Matka Boska skarży się ludziom na nieszczęście, które ją spotkało, a w tekście 1. samotnie opłakuje martwego Chrystusa.
 • W tekście 1. Matka Boska wydaje się pogodzona ze śmiercią Syna, natomiast w tekście 2. podkreśla swoje udręczenie, bo nie może ulżyć cierpieniu Chrystusa umierającego na krzyżu.
Zadanie 7 - matura próbna grudzień 2023

Zadanie 8.1 – matura próbna grudzień 2023

 • Odpowiedź: A

Zadanie 8.2 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Lis. To zwierzę jest kojarzone ze sprytem i przebiegłością. W bajce Krasickiego lis chwali niedźwiedzia, który jest dla niego zagrożeniem.
 • Niedźwiedź. To zwierzę jest kojarzone z siłą, a w bajce lisica podkreśla, że ma on ostre pazury, czyli budzi strach. 

Zadanie 9.1 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Ten obraz można odnieść do widzenia ks. Piotra. Świece na znaczku mogą symbolizować kaźń polskiej młodzieży, a krzyż może stanowić nawiązanie do idei mesjanizmu.
 • Widoczny na znaczku krzyż może być nawiązaniem do idei narodowowyzwoleńczej. Mickiewicz w swoim utworze porusza problem mesjanizmu. Z kolei płonące świeczki mogą oznaczać ofiary represyjnego systemu władzy carskiej.
Zadanie 9 - matura próbna grudzień 2023

Zadanie 9.2 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Konrad zwraca się do Boga i żąda od niego władzy.
 • Konrad zwraca się do Boga. Zarzuca mu, że jest obojętny na jego cierpienia i na cierpienia Polaków.
 • Zwraca się do Boga, żeby podkreślić własną wyjątkowość.

Zadanie 10 – matura próbna grudzień 2023

 • W „Potopie”, we fragmencie ukazującym obronę Jasnej Góry, klasztor znajdujący się na wzniesieniu stał się fortyfikacją obronną, którą oblegali Szwedzi. Bohaterstwo obrońców sprawiło, że obrona klasztoru stała się symbolem waleczności Polaków, którzy bronili wolności, wartości religijnych i etycznych.

Zadanie 11 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Tak. Wiersz dotyczy melancholijnego nastroju końca wieku XIX (np. „tęsknica”, „niewysłowiony żal”), co jest literackim nawiązaniem do dekadentyzmu.
 • Tak. Człowiek w utworze jest blisko natury, ale ona nie łagodzi i nie koi poczucia jego egzystencjalnej pustki, co jest zgodne z pesymistycznymi ideami młodopolskimi.
 • Tak. W wierszu przyroda została ukazana w sposób impresjonistyczny, co oddaje zmienność nastroju podmiotu lirycznego.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Zadanie 12 – matura próbna grudzień 2023

 • Odpowiedź: FAŁSZ, PRAWDA, PRAWDA

Zadanie 13 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Oznacza to, że dżuma jest karą za grzechy, którą zesłał Bóg, zawiedziony postawą mieszkańców Oranu.
 • W kazaniu ojciec Paneloux przekonuje wiernych, że ich grzechy doprowadziły do gniewu Boga i dżuma jest karą za grzechy ludzkie, a „ciemności dżumy” to zło, które zapanowało na ziemi i na które ludzie sobie zasłużyli. Natomiast Rieux nie odczytywał dżumy jako kary za grzechy, ale uważał, że dżuma jest symbolem zła.

Zadanie 14 – matura próbna grudzień 2023

Przykładowe odpowiedzi:

 • Marek Edelman nie wierzył w powodzenie powstania. Mówił, że chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Wiedział, że powstańcy nie mają szans.
 • Edelman wiedział, że powstanie nie ma szans, choćby ze względu na dużą dysproporcję uzbrojenia i małą liczebność powstańców.
 • Marek Edelman wiedział, że powstanie skończy się tragicznie i jego sens widział w tym, że udział w walce pozwalał powstańcom umrzeć na swoich warunkach. 

Matura — darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy.

To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!