Literacki obraz piekła — opracowane pytanie jawne (Boska Komedia)

Opracowanie pytania jawnego, które przedstawia literacki obraz piekła na podstawie Boskiej Komedii i kilku innych kontekstów.

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literacki obraz piekła prawdopodobnie odpowiada skojarzeniom, które masz teraz w głowie. Ogień, cierpienie, Lucyfer, grzesznicy – właśnie taką wizję przedstawia nam Dante w Boskiej Komedii. Postaramy się dzisiaj zebrać całą tę wiedzę do kupy i ułożyć z tego sensownego rozwiązanie pytania jawnego na maturę ustną z języka polskiego.

Wielu pisarzy podejmowało próbę przedstawienia tego mrocznego miejsca, ale niewielu zdołało stworzyć tak wyrazisty i niezapomniany obraz jak Dante Alighieri w swoim arcydziele, Boskiej Komedii. 

W poemacie Dante opisuje swoją podróż przez trzy królestwa zaświatów: piekło, czyściec i raj (każda część składa się z 33 pieśni, poprzedzonych pieśnią wstępną).

W tym artykule skupimy się na literackim obrazie piekła, analizując znane fragmenty Boskiej Komedii i uwzględniając kontekst, w jakim zostały one przedstawione.

Matura ustna — przydatne linki

Zanim zaczniemy wspólne opracowanie zagadnienia jakim jest literacki obraz piekła, chcę przekazać Ci kilka ważnych miejsc, do których warto zajrzeć przed maturą ustną z języka polskiego.

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literacki obraz piekła – pełne pytanie jawne

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literacki obraz piekła – wstęp do Boskiej Komedii

Poemat epicki Dante rozpoczął w 1307 roku i pisał go przez kilka następnych lat:

 • część Piekło została ukończona w 1312 roku
 • część Czyściec w 1313 roku
 • a Raj tuż przed śmiercią artysty — w 1321 roku

Pisząc dzieło, Dante chciał pokazać, jak dużo zła panuje w świecie, jednocześnie dążył, by pokazać ludziom właściwą drogę, by ostatecznie osiągnęli szczęście i spokój.

Dante Alighieri w „Boskiej Komedii” przedstawia niezwykle bogaty i symboliczny obraz piekła, pierwszej części swojej literackiej podróży przez zaświaty. 

Pamiętaj, że jednym z kontekstów na maturze jest odwołanie się do epoki. Myślę, że warto tutaj wspomnieć czasy średniowieczne, kiedy to toczyły się konflikty pomiędzy papiestwem i cesarstwem. 

Boska komedia poniekąd próbuje uwydatnić ten problem i pokazać ówczesny upadek obyczajów i odchodzenia od wiary i Kościoła.

Literacki obraz piekła w Boskiej komedii (kręgi)

 • I krąg (Limbo) — tutaj znajdują się dzieci bez chrztu oraz dusze poetów, filozofów, którzy żyli przed narodzeniem Chrystusa, np. Homer, Horacy, Platon, Cezar, Hektor (ogólnie cała szajka z mitologii greckiej i nie tylko).
 • II krąg — w drugim kręgu przebywają grzesznicy, którzy nie potrafili opanować swoich żądz i namiętności (np. ludzie, którzy zdradzili, kochankowie). Na straży stoi Minos.
 • III krąg — skazani na Piekło za obżarstwo, dodatkową karą jest gryzienie przez Cerbera i taplanie się w błocie.
 • IV krąg — ludzie chciwi, skąpcy oraz rozrzutni, którzy zbyt bardzo przywiązywali się do dóbr materialnych.
 • V krąg — dusze grzeszników zazdrosnych, gniewnych, leniwych i pesymistycznych. 
 • VI krąg — tutaj znajdują się już więksi grzesznicy, głównie heretycy, którzy cierpią w płomieniach za odejście od wiary.
 • VII krąg — wejścia strzegł Minotaur, ponieważ grzesznicy, którzy tu przebywali, swoimi czynami przeciwstawiali się swoim bliskim (np. mordercy, złodzieje, samobójcy).
 • VIII krąg — miejsce dla nierządnic, fałszywych pochlebców, kłamców, wróżbitów, czy oszustów, którzy odwodzili innych od wiary i prowadzili do rozbojów społecznych.
 • krąg IX — położony na samym dole Piekła, tutaj swoją karę cierpią zdrajcy, a na końcu zdrajca samego Boga — Lucyfer. Szatan przedstawiony jest jako straszna kreatura o trzech paszczach (w jednej z nich znajduje się Judasz).

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Literacki obraz piekła — podróż Dantego

Piekło w tym dziele nie tylko stanowi fizyczne miejsce karania dusz za popełnione grzechy, ale także pełni głębszą funkcję symboliczną, ukazującą koncepcję sprawiedliwości Bożej i los ludzkich dusz.

W kontekście całościowej podróży Dantego przez trzy krainy zaświatów (piekło, czyściec, raj), literacki obraz piekła jest jednym z kluczowych elementów ukazujących duchową transformację bohatera

Piekło jest skonstruowane jako ogromny lej, podzielony na coraz to głębsze kręgi, z których każdy reprezentuje inny rodzaj grzechu. Im głębiej, tym większy grzech i bardziej godna potępienia dusza (od dzieci bez chrztu, przez zdrajcę Jezusa — Judasza, po zdrajcę samego Boga — Lucyfera).

Symbolika kręgów piekielnych odzwierciedla różne rodzaje grzechów, od tych ogólnych, takich jak obżarstwo czy nieuczciwość, do bardziej szczegółowych i cięższych, związanych z konkretnymi dziedzinami życia — fałszerstwo, przywiązanie do pieniędzy, lenistwo, zdrada, samobójstwo. 

Potwory, jak Minos czy Cerber, strzegą piekielnych kręgów i symbolizują strach przed karą. Kary same w sobie są dostosowane do charakteru grzechów, co tworzy indywidualny wymiar sprawiedliwości.

Dante wplata w swoje dzieło liczne dialogi z duszami potępionymi, co pozwala mu zgłębiać przyczyny ich upadku i pozwala czytelnikowi zobaczyć dramatyczne historie. 

Te rozmowy dodają głębi literackiemu obrazowi piekła, ukazując ludzką naturę, jej słabości oraz konsekwencje moralnych wyborów.

Warto zauważyć, że Dante umieścił w piekle zarówno postacie historyczne, jak i te współczesne mu, znane i mniej znane. Każda z tych postaci reprezentuje pewien rodzaj grzechu i ponosi dostosowaną do niego karę. Przykładem może być papież Mikołaj III w VIII kręgu, który został przekupiony.

Ta różnorodność postaci i sytuacji sprawia, że obraz piekła staje się wielowymiarowy, odzwierciedlając różnorodność ludzkich doświadczeń.

Podsumowując, literacki obraz piekła w „Boskiej Komedii” nie tylko opisuje miejsce kary za grzechy, ale także pełni funkcję symboliczną, ukazującą głębokie refleksje na temat ludzkiej natury, moralności i sprawiedliwości Bożej. 

Dante chciał jednocześnie przestrzec czytelników przez popełnianym złem i nawrócić ich na dobrą drogę. Czy mu się to udało? Ciężko powiedzieć, ale skoro dzisiaj w XXI wieku się nad tym zastanawiamy, to można pokusić się o stwierdzenie, że tak.

Dzieło staje się nie tylko epicką (w końcu to poemat epicki) podróżą przez zaświaty, ale również głębokim dziełem literackim, które prowokuje do przemyśleń nad ludzkim losem i kondycją.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Literacki obraz piekła — analiza fragmentów Boskiej Komedii

Literatura od wieków pełniła rolę odbicia rzeczywistości, a jednym z najbardziej fascynujących tematów jest Piekło oraz co dzieje się z duszą ludzką po śmierci.

Piekło jest pierwszą miejscówką, którą Dante odwiedza w swojej podróży. W części „Piekło” Dante przedstawia nam różne kręgi piekielne (te opisane wyżej), z których każdy jest przeznaczony dla innej kategorii grzeszników

Przykładem jest pierwszy krąg, gdzie znajdują się niewinni ludzie, w tym także dzieci, które nie zostały ochrzczone. Dante opisuje ich cierpienie i bezsilność, co wzbudza w czytelniku uczucie współczucia i refleksji nad własnymi grzechami.

Jednym z najbardziej znanych fragmentów Boskiej Komedii jest opis spotkania Dantego z Lucyferem, władcą piekła. Dante przedstawia Lucyfera jako potwora o trzech twarzach i skrzydłach, który jest uwięziony w lodzie w samym centrum Piekła. 

Ten obraz symbolizuje wieczne potępienie i bezwzględność Piekła. Przez to spotkanie, czytelnik odczuwa strach i przerażenie, co podkreśla siłę literackiego obrazu piekła.

Literacki obraz piekła w Boskiej Komedii nie tylko ma za zadanie przerażać czytelnika, ale również przekazywać ważne morały i nauki. Dante ukazuje konsekwencje grzechu i potrzebę pokuty

Przez opisy cierpienia grzeszników, czytelnik jest zmuszony do refleksji nad własnymi czynami i ich konsekwencjami. 

Obraz piekła staje się więc narzędziem edukacyjnym, które ma na celu wskazać drogę do zbawienia.

Literacki obraz piekła w Boskiej Komedii

Literacki obraz piekła — mitologia grecka

Innym przykładem może być piekło znane nam z mitologii greckiej.

Piekło w mitologii greckiej nie jest jednoznacznie zdefiniowane i skoncentrowane w jednym miejscu. Jednak warto porównać dwa miejsca, które często są utożsamiane z krainą zmarłych: Tartar i Hades.

Literacki obraz piekła — Tartar

Tartar to głębokie miejsce w podziemiach, uznawane za jedno z najgłębszych otchłani piekła. 

W mitologii greckiej Tartar jest miejscem kaźni dla tytanów, które zostali pokonani przez bogów olimpijskich. Jest to obszar, gdzie skazani są na wieczne cierpienia i męki.

W literackim obrazie piekła opartym na Tartarze można wyobrazić sobie mroczne, beznadziejne otoczenie, gdzie cienie skazanych tytanów wzdychają w wiecznej agonii. 

Mrok, zimno i niemożność ucieczki mogą być kluczowymi elementami tego literackiego przedstawienia.

W Tartarze przebywał np. Syzyf, który naraził się bogom, przez co nieustanie musiał pod górę wtaczać ogromny głaz.

Syzyf wtacza kamień pod górę - literacki obraz piekła matura ustna polski

Literacki obraz piekła — Hades

Hades to imię samego boga podziemi i śmierci, ale także odnosi się do miejsca, w którym zmarli spoczywają. Hades niekoniecznie jest miejscem kar dla grzeszników, to raczej kraina zmarłych, zarówno dobrych, jak i złych (zasłużeni spoczywali na Polach Elizejskich).

W literackim obrazie piekła opartym na Hadesie można podkreślić różnorodność i zróżnicowanie krajobrazu podziemi. Może to być miejsce, gdzie dusze przechodzą różne próby i doświadczenia, zgodnie z ich życiem i postępkami. 

Część Hadesu może być miejscem spokoju i nagrody dla dobrych dusz, podczas gdy inne obszary mogą być przeznaczone dla tych, którzy zasłużyli na karę.

Ogólnie rzecz biorąc, literacki obraz piekła na podstawie Tartaru i Hadesu może być miejscem pełnym mroku, cierpienia, ale także różnorodności i sprawiedliwości. 

Elementy tych dwóch miejsc mogą być splecione w sposób, który oddaje zarówno mitologiczną tradycję, jak i artystyczną wizję autora.

Literacki obraz piekła Cerber Hades mitologia grecka pytania jawne matura

Literacki obraz piekła – Nie-boska komedia

Powołując się na dzieło Dantego, nie możemy zapomnieć także o dramacie romantycznym Zygmunta Krasińskiego. W Nie-Boskiej komedii autor pokazuje obóz rewolucjonistów, który przemierza Hrabia Henryk.

To miejsce można utożsamiać z wędrówką Dantego po Piekle — rewolucjoniści nie szanują podstawowych wartości i tradycji. Pankracy stoi na czele rozszalałych buntowników, ludzie tańczą wokół szubienic, kobiety rozdają miłość na prawo i lewo (starałem się to w miarę kulturalnie nazwać).

Jeden z rewolucjonistów — nawiedzony prorok Leonard sprawuje obrzędy nowej religii opartej na zmysłowości i erotyzmie. Wokół można zobaczyć zniszczone kościoły i posągi.

Literacki obraz piekła — podsumowanie

Literacki obraz piekła w Boskiej Komedii Dantego Alighieri jest niezwykle silnym i wpływowym przedstawieniem tego mrocznego miejsca. 

Poprzez opisy cierpienia, spotkanie z Lucyferem i przekazywanie ważnych morałów, Dante tworzy niezapomniany obraz piekła, który wciąż fascynuje i stanowi przestrogę dla czytelników

Ten literacki obraz piekła nie tylko przeraża, ale również skłania do refleksji nad własnymi czynami i dążeniem do zbawienia. 

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!

Artykuł zawiera: gotowe pytanie jawne na maturę ustną z polskiego poruszające literacki obraz piekła.