Literacki obraz końca świata — pytania jawne matura 2024

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana — przykładowe opracowanie pytania jawnego na maturę.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dzisiaj przyjrzymy się literackiej wizji końca świata na przykładzie Apokalipsy św. Jana, wiersza Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata” oraz obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Artykuł stanowi przykładowe rozwiązanie pytania jawnego na maturę ustną z języka polskiego.

Literacki obraz końca świata — pełna treść

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literacki obraz końca świata — Apokalipsa św. Jana

 • To prorocka księga Nowego testamentu, ma wiele interpretacji przez swoją skomplikowaną symbolikę.
 • Greckie apokalipsa znaczy objawienie.
 • Napisana przez jednego z apostołów – św. Jana – był rybakiem, najmłodszym apostołem, napisał księgę na wyspie Patmos.
 • Ukazuje wizję końca świata, zniszczenie i śmierć ludzi oraz zapowiedź sądu ostatecznego.

Apokalipsa św. Jana — plan wydarzeń:

 1. Listy Jana do siedmiu kościołów, ukazujące ich cnoty i grzechy.
 2. Wizja tronu, czcicieli Boga, Baranka otwierającego księgę zapieczętowaną na 7 pieczęci.
 3. Pojawia się czterech jeźdźców Apokalipsy.
 4. Po otwarciu siedmiu pieczęci, rozbrzmiewa siedem trąb, które niszczą ziemię.
 5. Ukazuje się niewiasta walcząca ze smokiem.
 6. Zapowiedz powtórnego przyjścia Jezusa.

Symbole w Apokalipsie św. Jana

 • Siedem – najczęstsza liczba w apokalipsie, (siedem pieczęci, siedem trąb). Liczba ta wyraża doskonałość, pełnie, to co boskie.
 • Niewiasta obleczona w słońce – Matka Boża.
 • Alfa i omega – symbol początku i końca.
 • Smok – szatan.
 • Baranek – zwycięski Chrystus.
 • Pieczęć – symbol wyroku Bożego.

Literacki obraz końca świata — przydatne linki na maturę ustną

Literacki obraz końca świata — teza

Literacki obraz końca świata, przedstawiony w Apokalipsie św. Jana, stanowi nie tylko apokaliptyczną wizję zniszczenia, ale także symbolizuje nadzieję na nowy początek i triumf dobra nad złem. Wizja apokalipsy i końca świata stanowi także wątek rozważań innych autorów, równie tekstów literackich (Piosenka o końcu świata), ale także dzieł malarskich (Sąd Ostateczny).

Literacki obraz końca świata — wstęp

Apokalipsa św. Jana, część Nowego Testamentu, to biblijne dzieło pełne metafor i symboli, które opisuje końcowe wydarzenia ludzkości. Ten literacki obraz koncentruje się na złożonej wizji apokalipsy, która nie tylko przeraża, ale także daje nadzieję na nowe życie po zniszczeniu. Analizując fragmenty tej apokalipsy, możemy zgłębić głębokie znaczenie obrazu końca świata.

Literacki obraz końca świata — odwołanie do apokalipsy św. Jana

W Apokalipsie św. Jana znajdujemy opisy katastroficznych wydarzeń, takich jak trzęsienia ziemi, głód, zarazy i inne klęski naturalne. Symbolika czterech jeźdźców apokalipsy reprezentuje różne aspekty zagłady. Jednakże równocześnie, apokalipsa przekazuje nadzieję na nowy początek.

W kontekście Apokalipsy św. Jana zwróćmy uwagę na opis Wielkiego Trzęsienia Ziemi, przedstawiony w rozdziale 16. Ten fragment ukazuje druzgocącą siłę Bożego gniewu, który ma zniszczyć obecną rzeczywistość. Jednakże, w kontekście samej apokalipsy, to trzęsienie ziemi jest jednym z etapów przygotowujących drogę do Nowego Jeruzalem – symbolicznego miejsca ostatecznego zbawienia.

Literacki obraz końca świata — odwołanie do wybranego kontekstu

W swoim wierszu pt. „Piosenka o końcu świata” Czesław Miłosz w oczywisty sposób nawiązuje do Apokalipsy św. Jana z Nowego Testamentu. Jednak wizja apokaliptyczna ma tutaj zupełnie inny charakter.

Czesław Miłosz mimo bardzo katastroficznego tematu, pokazuje koniec świata jako zwyczajny dzień, jak każdy inny. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że atmosfera w dziele Miłosza jest radosna i żartobliwa. Podmiot liryczny obserwuje zwyczajne wydarzenia:

 • pijak śpi na trawniku
 • kobiety idą z parasolkami
 • wróble czepiają się rynny
 • uliczny artysta gra na skrzypcach

Artysta w ten sposób pokazuje, że Apokalipsa jest procesem ciągłym, który obserwujemy każdego dnia.

Piosenka o końcu świata — tekst

W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.
W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa
I noc gwiaździstą odmyka.

A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze,
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą,
Nikt nie wierzy, że staje się już.

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Literacki obraz końca świata — inne przykłady kontekstów

Innym przykładem wizji końca świata pokazuje Hans Memling w swoim tryptyku (podzielony na trzy części) Sąd Ostateczny.

W centralnej części obrazu widzimy Jezusa w otoczeniu świętych, który czuwa nad całym światem. Po lewej stronie św. Piotr wpuszcza ludzi do bram raju, a z prawej strony widzimy piekielny obraz grzeszników w ogniu.

Podobnie jak w Apokalipsie św. Jana wizja końca świata jest pełna różnych wydarzeń, anioły grają na trąbach, zapowiadając Sąd Ostateczny, Archanioł za pomocą wagi decyduje o losach ludzi — czy trafią do nieba, czy do piekła.

Literacki obraz końca świata — podsumowanie

Obraz końca świata, jak przedstawiony w Apokalipsie św. Jana, nie jest jedynie mroczną wizją zniszczenia, ale również zawiera głęboką symbolikę nadziei na nowy początek. W kontekście biblijnym, Wielkie Trzęsienie Ziemi czy inne klęski są częścią większego planu zbawienia.

Jednakże, analizując inne dzieła literackie czy kulturowe, zauważamy, że motyw apokalipsy może przybierać różne formy i znaczenia, od strachu po oczekiwanie na regenerację. W ten sposób, literacki obraz końca świata staje się bardziej kompleksowym wyrazem ludzkich emocji, wiary i nadziei.

W wierszu Miłosza widzimy zupełnie inny literacki obraz końca świata — przedstawiony jako zwykły dzień, pozbawiony grzmotów, piorunów i trzęsień ziemi.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!