Człowiek wobec niestałości świata — pytania jawne matura 2024

Człowiek wobec niestałości świata — opracowane pytanie jawne na maturę ustną z języka polskiego.

Człowiec wobec niestałości świata — pytania jawne matura 2024 ustna
Człowiec wobec niestałości świata — pytania jawne matura 2024 ustna

Czołem maturzyści! Zapraszam do zapoznania się z pełnym opracowaniem kolejnego pytania na maturę ustną, które brzmi: Człowiek wobec niestałości świata. Poruszymy temat postawy ludzi wobec nieustannie zmieniającego się otoczenia.

Postaram się w jak najprostszy sposób pokazać Ci przykładowe rozwiązanie, które spokojnie możesz wykorzystać na swoim egzaminie w maju.

Człowiek wobec niestałości świata — pełne pytanie

Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek wobec niestałości świata — teza

Współczesny człowiek nieustannie mierzy się z niestałością świata. Żyjemy w zmieniającym się środowisku — społecznym, politycznym, technologicznym, czy nawet biznesowym. Jednakże ten temat znany jest w literaturze od wieków.

Księga Koheleta ukazuje człowieka wobec niestałości świata jako istotę, która konfrontuje się ze zmiennością ziemskich rzeczy. To dzieło biblijne podkreśla nietrwałość bogactwa, władzy, a także samego życia, co stawia pytania dotyczące sensu istnienia i trwałych wartości.

Człowiek wobec niestałości świata — wstęp

Zagadnienie niestałości świata jest fundamentalnym aspektem ludzkiego doświadczenia, które od wieków fascynuje filozofów, myślicieli i teologów. Jednym z tekstów, które niezwykle głęboko podejmuje tę kwestię, jest Księga Koheleta, znajdująca się w Starym Testamencie Biblii. Ten wątek porusza także Jan Kochanowski we fraszce „O żywocie ludzkim”.

Księga Koheleta, przypisywana tytułowemu mędrcowi zwanemu Koheletem, refleksyjnie analizuje on życie ludzkie, ukazując jego ulotność i nietrwałość.

Człowiek wobec niestałości świata — odwołanie do Księgi Koheleta

W Księdze Koheleta w rozdziale 3 (Koh 3, 1-8), czytamy słynne słowa o czasie: „Wszystko ma swoją porę, czas każdej sprawy pod niebem. Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co posadzono”. To wyraźne podkreślenie cykliczności życia, które podlega stałej przemianie i nieustannej zmienności.

Kohelet snuje rozważania nad sensem egzystencji ludzkiej, przemijalność życia, bo i tak każdego (dobrego lub złego) spotka ten sam los — śmierć.

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Człowiek wobec niestałości świata — odwołanie do wybranego kontekstu

Przyjrzyjmy się fragmentowi z początku Księgi Koheleta, gdzie główny bohater wyraża swoje rozczarowanie ziemskimi przedsięwzięciami: „Marność nad marnościami, mówi Kohelet, marność nad marnościami, wszystko jest marność. Co zyskuje człowiek ze wszystkiej swojej trudnej pracy, którą podejmuje pod słońcem?”.

Pytania jawne matura 2024, człowiek wobec niestałości świata, Księga Koheleta

To refleksja, która podkreśla nietrwałość ludzkich wysiłków i działań, wskazując na przemijalność doczesnych osiągnięć. Wszystko się kończy, nic nie jest trwałe, ani nie prowadzi do pełni szczęścia (motyw vanitas).

Kohelet próbuje nam przekazać, że tylko życie według przykazań boskich nie przemija i ma sens. Ponieważ na końcu i tak się z nim spotkamy na Sądzie Ostatecznym. Motyw marności najczęściej pojawiał się w twórczości średniowiecznej, w renesansie i w baroku.

Podobną postawę pokazuje nam Jan Kochanowski we fraszce „O żywocie ludzkim” polskiego renesansowego poety. Utwór ten ukazuje temat przemijania i nietrwałości ludzkich wartości. Którą można interpretować w następujący sposób.

Pytania jawne matura 2024, człowiek wobec niestałości świata

Przede wszystkim utwór podkreśla fundamentalną prawdę o przemijaniu wszystkich ludzkich dóbr i wartości. Kochanowski, w sposób zwięzły, wymienia różne sfery życia, takie jak zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, i ukazuje, że wszystko to jest ulotne i mija jak polna trawa. To porównanie do trawy podkreśla krótkotrwałość ludzkich osiągnięć i działań za ziemskiego życia.

Autor wskazuje na brak pewności w życiu, używając stwierdzenia, że „nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy”. Przekazuje w ten sposób ideę, że nawet najbardziej cenione wartości są nietrwałe i nieuchronnie znikną, co stanowi zaskakujące i nieuchronne wyzwanie dla człowieka.

Ironiczny ton wiersza, widoczny w powtórzeniu fraz „fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy”, podkreśla paradoksy życia i ludzkich wysiłków. Kochanowski wydaje się sugerować, że wszelkie refleksje, plany czy działania, choćby były najbardziej roztropne, stają się przedmiotem drwin losu i są nieznaczące wobec niestałości świata.

Ostatnia linijka „wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom” jest mocną metaforą. Ludzie zostaną schowani do worka jak kukły (marionetki) po zakończonym przedstawieniu.

Mimo że utwór pochodzi z XVI wieku, temat przemijania jest uniwersalny i nadal aktualny. Kochanowski wskazuje na uniwersalne prawdy dotyczące nietrwałości ludzkich dóbr, co sprawia, że fraszka ta pozostaje zrozumiała i aktualna również dzisiaj.

W rezultacie, dzieło „O żywocie ludzkim” Jana Kochanowskiego to głęboka refleksja nad nietrwałością życia i nietrwałością wszystkich jego aspektów, stanowiące przestrogę przed przesadnym przywiązaniem się do doczesnych wartości. Człowiek wobec niestałości świata jest bezbronny, także w dzisiejszych czasach.

Człowiek wobec niestałości świata — inne przykłady kontekstów:

  • Daniel Naborowski „Marność”
  • Legenda o świętym Aleksym
  • William Szekspir „Hamlet”
  • Mikołaj Sęp Szarzyński „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”
  • Motyw memento mori — pamiętaj o śmierci

Człowiek wobec niestałości świata — podsumowanie

Z Księgi Koheleta oraz dzieła Jana Kochanowskiego płynie przesłanie o nietrwałości świata, życia oraz ziemskich dążeń. Człowiek stoi w obliczu ciągłych zmian, co skłania do refleksji nad sensem istnienia i poszukiwaniem trwałych wartości wobec przemijalności doczesnych rzeczy.

Każdy z nas dzisiaj stawia sobie pytania — dlaczego ten czas tak szybko mija? To tylko podkreśla ponadczasowość dyskusji na temat niestałości świata.

Owa mądrość biblijna rzuca światło na uniwersalne pytania dotyczące kondycji ludzkiej i pozostaje aktualna w kontekście współczesnego społeczeństwa.

Matura 2024 – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na https://www.instagram.com/setkazpolaka/.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!