Cierpienia młodego Wertera — streszczenie

Cierpienia młodego Wertera — streszczenie i bohaterowie powieści epistolarnej, którą napisał Johann Wolfgang Goethe.

Cierpienia młodego Wertera streszczenie

Cierpienia Młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego to powieść epistolarna.

Przedstawia historię nieszczęśliwej miłości młodego artysty Wertera do zaślubionej kobiety o imieniu Lotta. 

Cierpienia młodego Wertera — kilka słów o autorze

Johann Wolfgang Goethe żył w latach 1749-1832 i pisał w okresie burzy i naporu.

Pochodził z bogatej rodziny z Frankfurtu, później studiował prawo i trudnił się jako kierownik teatru oraz dyplomata.

Do jego znanych dzieł należą:

 • Pieśń Mignon
 • Król Olch
 • Elegie rzymskie
 • Herman i Dorota
 • Cierpienia młodego Wertera
 • Faust

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Cierpienia młodego Wertera — geneza utworu

Powieść Cierpienia młodego Wertera autorstwa Johanna Wolfganga Goethego pisana była w 1774 roku. Ostatecznie wydana w 1787 roku.

Lektura zrewolucjonizowała literaturę europejską, stając się manifestem młodzieżowego buntu i namiętności.

Utwór powstał na bazie osobistych doświadczeń Goethego, zwłaszcza jego nieodwzajemnionej miłości do Charlotty Buff oraz samobójczej śmierci jego przyjaciela Karla Wilhelma Jerusalema

Cierpienia młodego Wertera — znaczenie utworu

Dzieło Goethego odegrało kluczową rolę w rozwoju romantyzmu, przedstawiając indywidualizm i emocjonalną głębię w przeciwieństwie do oświeceniowego racjonalizmu. 

Cierpienia Młodego Wertera wpłynęły na kształtowanie się wrażliwości estetycznej epoki, promując idee wolności, subiektywizmu i wyrazu emocjonalnego.

Werter i Lotta to jedna z najbardziej znanych par romantyzmu. 

Cierpienia młodego Wertera — powieść epistolarna

Cierpienia młodego Wertera to powieść epistolarna, gdzie narracja prowadzona jest za pomocą listów pisanych przez głównego bohatera, Wertera, do jego przyjaciela Wilhelma. 

Forma ta pozwala czytelnikom na bezpośredni wgląd w myśli i uczucia Wertera, wzmacniając emocjonalny ładunek dzieła.

Cierpienia młodego Wertera — czas i miejsce akcji

Akcja powieści epistolarnej rozgrywa się w latach 70. XVIII wieku, głównie w fikcyjnym miasteczku Wahlheim.

Werter przenosi się tam, by uciec od problemów życiowych (nieudany romans) i zawodowych.

Dokładny czas akcji obejmuje półtora roku — od maja 1771 do grudnia 1772.

Cierpienia młodego Wertera — powieść epistolarna, Werter czyta książkę

Cierpienia młodego Wertera — bohaterowie

Werter

Główny jest bohaterem skomplikowanym i głęboko emocjonalnym, co odzwierciedla typowego bohatera romantycznego, patrzącego emocjonalnie na świat.

Jego postać cechuje:

 • intensywność uczuć
 • głęboka wrażliwość na sztukę, naturę i literaturę
 • skłonność do melancholii i refleksyjności

Werter przedstawia sobą ideał młodego intelektualisty, poszukującego miłości i sensu życia, który jednak znajduje się w konflikcie z normami społecznymi i ograniczeniami własnych emocji. 

Przeżywa ból istnienia, przebywa dużo czasu samotnie. Idealizuje ukochaną, ale nie walczy o nią i pozostaje bierny. Wylewa łzy, analizuje wszystko (overthinking).

Zdecydowanie był także buntownikiem wobec panujących norm społecznych. Publiczne upokorzenia staje się dla niego ogromnym bólem.

Czuje więź z ludźmi wyizolowanymi społecznie, np. z szalonym Henrykiem oraz parobkiem.

Jego namiętność do Lotty i ostateczna decyzja o samobójstwie podkreślają tragizm postaci, która nie jest w stanie pogodzić swoich pragnień z rzeczywistością (bohater werteryczny).

Lotta

Lotta jest młodą kobietą, która staje się obiektem uczuć Wertera.

Jej postać charakteryzuje się ciepłem, empatią i dojrzałością, przejawiającymi się w trosce o młodsze rodzeństwo po śmierci matki. 

Piękna, lubiana przez innych, szanowana w środowisku i pogodna.

Lotta jest zaręczona z Albertem, co czyni jej relację z Werterem skomplikowaną i pełną napięcia. 

Pomimo uczuć, które łączą ją z Werterem, pozostaje wierna Albertowi, demonstrując swoje przywiązanie do obowiązku i społecznych norm. 

Lotta stanowi symbol nieosiągalnej miłości, będąc jednocześnie obiektem pożądania i źródłem cierpienia dla Wertera.

Albert

Albert, narzeczony i późniejszy mąż Lotty, jest postacią kontrastującą z Werterem.

Jego osobowość odznacza się stabilnością emocjonalną, racjonalnością i pragmatyzmem. 

Albert reprezentuje typowe wartości społeczne, takie jak lojalność, odpowiedzialność i pracowitość.

Choć jego stosunek do Wertera początkowo jest przyjazny, narasta między nimi napięcie wynikające z uczuć Wertera do Lotty. 

Albert, choć często postrzegany jako przeciwnik Wertera, jest postacią bardziej złożoną, która próbuje zrozumieć i nawet współczuć młodemu artyście, mimo trudności w akceptacji jego emocjonalnej burzy.

Wilhelm

Wilhelm, choć pojawia się w powieści tylko pośrednio, poprzez listy Wertera, pełni ważną rolę jako przyjaciel głównego bohatera. 

To do Wilhelma Werter kieruje swoje listy, wyrażając w nich swoje najgłębsze uczucia, myśli i wątpliwości. 

Postać Wilhelma stanowi nie tylko ucho gotowe wysłuchać wyznań Wertera, ale także symbolizuje próbę zrozumienia i akceptacji bólu i cierpienia, jakiego doświadcza Werter. 

Wilhelm reprezentuje przyjaciela, który jest wsparciem w trudnych chwilach, chociaż nie jest w stanie zapobiec tragicznemu końcowi, jednak nie wiemy zbyt wiele o samym mężczyźnie.

Cierpienia młodego Wertera bohaterowie, Albert i Lotta

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Cierpienia młodego Wertera — streszczenie

Utwór składa się z dwóch części, w których Werter opisuje swoje doświadczenia i uczucia w listach do swojego przyjaciela Wilhelma.

Pierwsza część

Akcja rozpoczyna się, gdy Werter przybywa do fikcyjnego miasteczka Wahlheim, uciekając od problemów zawodowych i szukając spokoju w naturze.

Zachwyca się otaczającą przyrodą i kontempluje jej piękno. Czyta również książki Homera i poznaje okoliczną ludność, prostą i wiejską.

Szybko zakochuje się w Lotcie, młodej kobiecie, która opiekuje się swoim rodzeństwem po śmierci matki. Na balu wiejskim rozdaje ona chleb.

Lotta jest już jednak zaręczona z Albertem, o czym Werter dowiaduje się podczas balu. 

Mimo tej przeszkody Werter i Lotta nawiązują bliską przyjaźń, podczas której Werter coraz bardziej pogrąża się w swojej obsesji na punkcie Lotty.

Odzyskuje radość z życia po nieudanym romansie, łapie dobry kontakt z rodzeństwem Lotty. Popada w rozpacz, gdy kobieta z czułością mówi o Albercie.

Okazuje się, że relacja Lotty z narzeczonym jest bardzo zdrowa, a sam Albert to mężczyzna z klasą, czuły i kochający.

Obecność Wertera z czasem zaczyna denerwować Alberta, bohater decyduje się na wyjazd i opuszczenie miejscowości.

Druga część

Po kilku miesiącach zrozpaczony i pełen wewnętrznych konfliktów Werter wyjeżdża z Wahlheim, próbując uciec od swoich uczuć. 

Znajduje pracę w poselstwie, ale nie jest w stanie odnaleźć spokoju i nudzi się.

Jego życie toczy się dalej w cieniu nieszczęśliwej miłości do Lotty.

Ostatecznie Werter decyduje się wrócić do Wahlheim, gdzie ponownie spotyka Lottę i Alberta. Całuje kobietę, jednak spotkanie to tylko pogłębia jego rozpacz.

Pomimo prób odnalezienia sensu w sztuce, literaturze i rozmyślaniach o naturze, Werter jest nieustannie dręczony przez swoje uczucia i rosnące poczucie beznadziejności. 

Jego namiętność i bunt przeciwko społecznym konwencjom prowadzą go do coraz większej izolacji i alienacji.

Zakończenie

Utwór kulminuje, gdy Werter, zdając sobie sprawę, że nie może być z Lottą i nie jest w stanie pokonać swojej obsesji, decyduje się na samobójstwo

W ostatnich listach do Wilhelma, Werter opisuje swoje przemyślenia na temat śmierci i sensu życia. 

Pozostawia po sobie listy do bliskich, w tym do Lotty, w których wyjaśnia swoje motywy. 

Werter kończy swoje życie strzałem z pistoletu, który pożycza od Alberta, narzeczonego Lotty.

Zdarzenie ma miejsce równo o północy. O szóstej nad ranem ciało bohatera znajduje służący.

W chwili śmierci bohater ubrany był w niebieski frak i żółtą kamizelkę. Po śmierci Wertera Lotta ciężko zachorowała.

Cierpienia młodego Wertera streszczenie

ODBIERZ DARMOWE PRÓBKI NOTATEK PDF Z JĘZYKA POLSKIEGO JUŻ TERAZ!

Cierpienia młodego Wertera — motywy

Dzieło Goethego skupia się na szeregu uniwersalnych motywów:

 • Miłość – nieszczęśliwa, pełna poświęceń i namiętności.
 • Śmierć – jako wyzwolenie z cierpienia.
 • Samotność – odczuwana przez Wertera pomimo otaczających go ludzi.
 • Cierpienie – emocjonalne i psychiczne, które Werter próbuje zrozumieć i przekuć w sztukę.
 • Przyjaźń – listy do Wilhelma jako źródło wsparcia i pocieszenia.
 • Bunt – przeciwko społecznym konwencjom i ograniczeniom.

Werteryzm i Weltschmerz

Werteryzm 

Werteryzm stał się synonimem młodzieńczego buntu, namiętności i skłonności do melancholii oraz samobójstwa, inspirowanych losem Wertera. 

To zjawisko społeczne odbiło się szerokim echem wśród młodzieży epoki, prowadząc czasem do naśladowania tragicznego losu bohatera.

Weltschmerz

Weltschmerz, czyli ból istnienia, to pojęcie ściśle związane z powieścią Cierpienia młodego Wertera, opisujące uczucie głębokiego rozczarowania i pesymizmu wobec świata i społeczeństwa.

Uosabia on rozdarcie między ideałami a rzeczywistością, między dążeniem do piękna a brutalnością codzienności.

Cierpienia młodego Wertera — interpretacja

 • Werter często kieruje się emocjami zamiast logiką. Jego postawa odzwierciedla romantyczne przekonanie, że prawdziwa wartość życia tkwi w intensywnym doświadczaniu uczuć, nawet jeśli prowadzi to do cierpienia.
 • Miłość Wertera do Lotty, która jest zaręczona z Albertem, ukazuje tragiczny wymiar niespełnionej miłości. Jego namiętność jest tak intensywna, że nie jest w stanie znaleźć szczęścia poza tą miłością, co ostatecznie prowadzi do jego tragedii.
 • Werter często czuje się odizolowany od społeczeństwa, które jego zdaniem nie rozumie głębi jego uczuć i intelektu. Jego samotność pogłębia się w miarę rozwoju akcji, co podkreśla trudność komunikacji emocjonalnej i intelektualnej między jednostką a społeczeństwem.
 • Werter znajduje pocieszenie i ukojenie w naturze, która jest dla niego źródłem piękna i inspiracji. Jego związek z naturą odzwierciedla romantyczną ideę harmonii między ludźmi a światem przyrody.
 • Poprzez postać Wertera, Goethe krytykuje ograniczenia i konwencje społeczne swojej epoki. Werter cierpi z powodu norm społecznych, które uniemożliwiają mu realizację swoich pragnień i pasji.
 • Samobójstwo Wertera wywołało szeroką dyskusję na temat moralności i społecznych konsekwencji samobójstwa. Powieść przyczyniła się do romantyzacji samobójstwa i wywołała debatę na temat odpowiedzialności literatury za przedstawiane treści.
 • Werter jest postacią głęboko indywidualistyczną, której dążenia i cierpienia podkreślają wartość indywidualnego doświadczenia. Jego historia podkreśla znaczenie poszukiwania własnej drogi i bycia wiernym sobie, nawet kosztem konfliktu z normami społecznymi.
 • Powieść Cierpienia młodego Wertera miała ogromny wpływ na literaturę romantyczną i pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w dorobku Goethego, często analizowanym pod kątem motywów miłości, śmierci, samotności i cierpienia.

Matura – darmowe próbki notatek i pełny pakiet

Z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich zainteresowanych do pobrania zupełnie darmowych próbek notatek do matury z języka polskiego dostępnych na naszej stronie w zakładce Darmowe materiały.

Nasze opracowania są starannie przygotowane i stanowią doskonałe narzędzie do przygotowań przed egzaminem maturalnym.

Chcesz otrzymać darmowy dysk z ponad 30 plikami PDF do matury? – podbijaj śmiało w wiadomości prywatnej na INSTAGRAMIE.

Dla tych, którzy są zdecydowani i chcą mieć pełen dostęp do naszych materiałów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

Tam można nabyć pełne opracowania i kompleksowe notatki do matury z polskiego PDF, a cena za jedno opracowanie wynosi zaledwie około 60 groszy. To wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia zdobycie cennych materiałów edukacyjnych za niewielką opłatą.

Piszesz maturę w maju?

Stworzyłem notatki do matury z polskiego, dzięki którym nauczysz się na spokojnie do egzaminu i codziennych kartkówek. Wszystko, co musisz umieć na maturę z polskiego w PDF + rozpisany plan nauki na 20 dni!

Artykuł zawiera: Cierpienia młodego Wertera streszczenie.